HU | EN | DE

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár szervezeti keretei között működő állami szaklevéltárat a levéltári törvény módosításáról szóló 2015. évi CLIV. törvény hozta létre. Levéltárunk őrzi és kezeli a rendszerváltoztatáshoz kapcsolódó és az azt követően folyamatosan működő kárpótlási hatóságoknál keletkezett több mint 13000 iratfolyómétnyi iratanyagot.

Az iratanyag főbb csoportjai:

I. Vagyoni sérelmek miatti kárpótlási eljárások során keletkezett dokumentumok: Kárpótlási jegyben járó kárpótlásra voltak jogosultak azok, akiket az 1939. május 1-jétől a rendszerváltoztatásig terjedő időszakban megalkotott jogszabályok alkalmazásával a magántulajdonoktól igazságtalanul megfosztottak. A kárpótlási eljárások során közel 1,5 millió vagyoni kárpótlási kérelemmel kapcsolatban keletkezett iratanyag. 

II. A rendszerváltoztatást megelőzően politikai okból elszenvedett szabadságkorlátozás és életelvesztés miatti kérelmek iratanyagai

  • Személyi sérelmek miatti kárpótlás: Juttatás (kárpótlás) illette meg a jogszabályokban meghatározott esetekben azokat a személyeket, illetőleg hozzátartozóikat, akiket 1939. március 11. és 1989. október 23. között az életüktől vagy szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak.
  • Politikai rehabilitációs nyugdíj-kiegészítés: Az 1938 és 1989 közötti időszakban politikai okból elszenvedett szabadságkorlátozások miatti igényelhető ellátás. Az elszenvedett sérelem idejét szolgálati időként lehetett elszámolni, illetve Magyarországon szerzett nyugellátás kiegészítéseként járó havi juttatást is jelentett.
  • Nemzeti gondozási díj: Ez az ellátási forma annak javára volt megítélhető, aki a személyi kárpótlási törvények alapján kárpótlásra volt jogosult, és a kárpótlásra jogosító sérelmével összefüggésben szenvedett el meghatározott mértékű egészségkárosodást.

A három juttatási forma egymástól függetlenül is megítélhető volt, illetve párhuzamosan egyidejűleg több is járhatott. Az egyes eljárások esetén különbözik a jogosultak köre, a jogcím és a megítélhető juttatás, de mindegyik ügyben a kárpótlási hatóság volt az illetékes. Az egy kérelmezőhöz kapcsolható ügyek fizikálisan egyberendezve találhatók a levéltárban.

III. Kárpótlási célú termőföldárverések iratanyagai: A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló évi XXV. törvény a rendszerváltoztatás előtti, termőföldekre vonatkozó tulajdonosi hátteret kívánta megváltoztatni és elősegíteni a szövetkezeti és állami földek magántulajdonba kerülését. Ennek érdekében a kárpótlás termőföldben történő biztosítására a szövetkezetnek vagy jogutódjának olyan, a tulajdonában vagy használatában álló termőföldterületeket kellett kijelölnie, amelyet a törvény mellékletében felsorolt jogszabályok alapján birtokolt (I szövetkezeti földalap). Ezeknek a földeknek a tulajdonjogát speciális árveréseken lehetett megszerezni. Az árverések sajátosságát többek között az adja, hogy kárpótlási jeggyel lehetett részt venni rajtuk, illetve csak az szerezhetett így tulajdont, aki saját jogon jutott kárpótlási jegyhez. A szövetkezeti földek árverésével egy időben, illetőleg azt követően állami tulajdonú földek is ilyen speciális árverésen kerültek értékesítésre (II. állami földalap). A kárpótlási célú termőföldárverések lebonyolítása szintén a kárpótlási hatóság feladata volt.

 IV. A kárpótlási hatóságok működése során keletkezett iratanyag: a kárpótlási hatóság vezetőinek (elnök, főigazgató, főigazgató-helyettes) anyagai, konkrét kárpótlási kérelmekhez nem köthető levelezések, kárpótlási összegek kifizetésekhez kapcsolódó iratok.

  

Levéltárunk a törvényi előírások értelmében biztosítja az állampolgárok számára az információs önrendelkezési jog gyakorlását, továbbá a vonatkozó védelmi idők lejártát követően a tudományos célú kutatást.

 

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár elérhetőségei

Székhelye: 1093 Budapest, Zsil utca 2–4.

Postacím: 1093 Budapest, Zsil utca 2–4.

Telefon: (1) 795 6581, Ügyfélszolgálat: (1) 795 3917, (1) 795 3869

Fax: (1) 795 0769

E-mail:  leveltar@veritas.gov.hu

Honlap: veritasintezet.hu