HU | EN | DE

Vác Város Levéltára

Vác város történeti iratanyagát 1951-ig a városházán őrizték, majd Budapestre, a Pest Megyei Levéltárba szállították. A Pest Megyei Levéltár 1979-ben nyitotta meg váci osztályát (fióklevéltárát) az egykori ferences kolostorban. Vác város – az egykori Szentendrei, Szobi és Váci járás, valamint a Váci Püspöki Gazdasági Levéltár – iratanyagával együtt ekkor került vissza a városba. Mivel a Ferenc Rend 1990 után visszaigényelte egykori kolostorépületét, egyúttal a Pest Megyei Levéltár új épületet kapott, ahol egy helyen tudja tárolni iratanyagát, felmerült a váci levéltári iratanyag további elhelyezésének kérdése. Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ekkor úgy döntött, hogy ismét kezébe veszi a város „történeti memóriáját", és 2004. október 1-jével megalapította Vác Város Levéltárát. Az intézménynek 2006 szeptemberében biztosított új helyet az egykori múzeum átalakított épületében.

A levéltár őrzi Vác, illetve az elődtelepülések, Káptalanvác, Püspökvác és Kisvác iratanyagát. A közép- és török kori anyag 1709-ben elpusztult, a 18. század első harmadából származó iratok többsége is megsemmisült. A városi közigazgatási iratokon túl a levéltár őrzi a váci székhellyel működött gazdasági szervek (gyárak) és szövetkezetek iratait. Jelentős oktatástörténeti forrás a Kegyes Tanítórend Váci Gimnáziumának 1773-ban és Magyarország első siketnéma intézetének 1802-ben kezdődő anyaga. A személyi fondok között található K. Pikéthy Tibor zeneszerző és Lehotka Gábor orgonaművész és zeneszerző hagyatéka. A levéltár gyűjteményes fondjai között jelentős a Tragor-gyűjtemény (1544–1921), mely több megyével és településsel kapcsolatos iratot is tartalmaz. A legújabb kori források közül jelentős a helyi televíziók adásainak kép- és hanganyaga. A levéltár letétként őrzi a Váci Püspöki Gazdasági Levéltár 1293-ban kezdődő iratait, melyben a Nógrád megyétől Szegedig terjedő váci egyházmegye gazdasági ügyeire, valamint a püspökség birtokaira vonatkozó források találhatók. A levéltár rendelkezik közel kétszázezer digitalizált felvétellel, melyek nagyrészt a saját levéltárunkban, kisebb részt más levéltárakban őrzött váci vonatkozású mikrofilmekről készültek. Így a kutatóteremben három munkaállomáson biztosítjuk a hozzáférést többek között a feudális és a polgári kori városi testületi jegyzőkönyvekhez, a felekezeti anyakönyvekhez, a Váci Püspöki Uradalom tiszti és úriszéki ülési jegyzőkönyveihez.

A levéltár kiadványait a Váci Történelmi Tár (1996-tól) és a Limes – Váci levéltári füzetek (2009-től) sorozatban jelentette meg. http://www.vacarchivum.hu/hu/kiadvanyaink

Intézményünk rendszeresen rendez kiállításokat saját és részben kölcsönzött anyagokból városi kiállítótermekben. A kiállítások anyaga a levéltári honlapon is elérhető. Részt veszünk a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatban, Levéltári Napot tartunk októberben, és levéltárunk jelen van egy közösségi portálon is.

 A Magyar Levéltárosok Egyesülete által készített ismertető.

 

További információk:

Cím: 2600 Vác, Múzeum u. 4.

Postacím: 2601 Vác, Pf. 59.

Telefon: (27) 305 444

Telefax: (27) 310 147

E-mail: info@vacarchivum.hu (központi cím), igazgato@vacarchivum.hu

Honlap: www.vacarchivum.hu