HU | EN | DE

Testnevelési Egyetem Levéltára

A levéltár a könyvtár keretén belül működik. Itt található a jogelőd intézmények fennmaradt iratai mellett az egyetem (elsősorban központi) szervezeti egységeinek 15 évnél régebbi iratállománya.

Az 1968 előtti tanácsülési jegyzőkönyvek sajnos csak rendkívül töredékesen maradtak fenn. Valamivel jobb a helyzet a Rektori Hivatal és jogelődei iratanyagánál, amely 1958-tól folyamatosnak tekinthető. Viszonylag jól dokumentáltak a gazdasági ügyek a két világháború közötti és a rákövetkező időszakban is. Feltétlenül említést érdemel a Nemzeti Torna Egylet keretében működő Tornatanítóképző Tanintézet anyakönyveinek 1868-tól kezdődő hiánytalan sorozata. Értékes információkra bukkanhat a sporttörténet iránt érdeklődő a TFSC jegyzőkönyveiben (1925–1939), valamint a Sportmúzeum irataiban is, amelyek között például (1884-től) játékszabályzatok, meghívók lelhetők fel.

Az iratanyag első rendezését 1987–1988 folyamán Szögi László, Kiss József Mihály és Ujváry Gábor végezte el. Sajnos a levéltár megalakulása előtti időben nagy mennyiségű irat semmisült meg, amelynek nagyságát felbecsülni sem lehet. Annyi volt megállapítható, hogy az iratok az egyes szervezeti egységek költözése során pusztultak el.

Az őrzött iratállomány a levéltár megalakulása óta folyamatosan gyarapodik, jelenleg közel 100 iratfolyómétert tesz ki. A gyűjtemény 1997-ben szaklevéltári rangot nyert el. A TF alapító tagja a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek.

A levéltári anyagban kutatást végezni a kutatótermi szabályzatban rögzített feltételek szerint, a levéltárossal előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges.

Levéltáros: dr. Molnár László

Telefon: +36-30-541-7156 |

E-mail: molnar.laszlo@tf.hu

Honlap: https://tf.hu/konyvtar-leveltar/leveltari-kutatas