HU | EN | DE

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (Gödöllő)

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem szaklevéltára 1993-ban alakult meg. Gyűjtőköre az agrártudományi egyetem és jogelőd intézményei működése során keletkezett maradandó értékű iratanyagára terjedt ki. Az új levéltár alapító tagja lett a felsőoktatási levéltárakat tömörítő, szintén 1993-ban alakult Budapest-Gödöllői Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetségnek. A szakmai munka a levéltári anyagnak az irattártól való leválasztásával kezdődött. A jogelőd intézményekben keletkezett iratanyagok közül elsőként a Pest megyei Levéltár adott át majdnem 10 iratfolyóméternyi dokumentumot, amelynek többségét az Állatélettani és Takarmánykutatási Állomás, 1945 utáni elnevezéssel az Állatélettani Kutatóintézet anyaga alkotta. 1994-ben a keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar szaklevéltárával bonyolított le az intézmény iratcserét. Kisebb mennyiségű 19. századi iratanyag átadása ellenében, a kassai és kolozsvári mezőgazdasági akadémia Gödöllőn őrzött fondjaihoz kerültek kiegészítésként dokumentumok. 1996-ban a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdasági Szakosztályának törzskönyveit vettük át a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem szaklevéltárából. Az iratátvételekkel párhuzamosan 1996 végéig a Levéltári Szövetség munkatársainak, Horváth Ákosnak, Kiss József Mihálynak, Molnár Lászlónak és dr. Szögi Lászlónak segítségével befejeződött az 1980 előtt keletkezett iratanyag selejtezése és középszintű rendezése. A rendezés lezárása után 2000-ben jelent meg a levéltári anyag használatát segítő repertórium. A levéltár 2000-től Szent István Egyetem Szaklevéltára, Gödöllő néven folytatta működését. Az egyetemi szenátus döntése értelmében az intézmény 2008  áprilisától a Gödöllői Tudományos Könyvtárral alkot egy szervezeti egységet, az október 29-én kelt határozat alapján SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár néven, majd 2020-tól a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárként.

Az iratanyag begyűjtésének évhatára 1997, a teljes állomány terjedelme 523,26 ifm, 31 fondban (2013. december 31.).

Az 1945 előtti időszakból a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdasági Szakosztályának, valamint a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar Mezőgazdasági Osztályának (mint jogelődöknek) hallgatói nyilvántartásai kerültek levéltárunkba.

Az Agrártudományi Egyetem 1945 utáni történetére vonatkozó minden jelentős forráscsoport (tanácsülési jegyzőkönyvek, iktatott iratok, hallgatói nyilvántartások, Személyzeti Osztály, Műszaki Igazgatóság iratai) a kutatók rendelkezésére áll.

Értékes irategyütteseink még a Kassai Gazdasági Akadémia 1883–1919, a Kolozsvári Gazdasági Akadémia 1906–1945 között keletkezett tanulmányi nyilvántartásai, valamint az Állattani Kutatóintézet (Magyar Királyi Állat-Élettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás) 1896 és 1969 közötti évekből fennmaradt iratai.

2011-ben jelentős fotóállománnyal gyarapodott gyűjteményünk. Ebben az esztendőben vettük át a Gödöllői Agrártudományi Egyetem megszüntetett Központi Fotólaboratóriumában 1959 és 1990 között készült 33.464 darab fényképet. A többségében fekete-fehér felvételek a korszak egyetemi életének alapvető forrásai.

 

További információk:

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület

Telefon: (28) 522 000/1170
E-mail: leveltar@lib.szie.hu, geczy.tamas@szie.hu 

Honlap: http://kosary.lib.szie.hu/