HU | EN | DE

Soproni Evangélikus Levéltár

A gyülekezet szervezője Gerengel Simon evangélikus lelkész volt, akit 1565-ben hívott meg a városi tanács Sopronba. Kezdetben a városi tanács intézte a gyülekezet ügyeit, majd a 17. századi ellenreformáció, s az ezzel kapcsolatos korlátozások idején, 1667-ben a gyülekezet megszervezte saját vezető testületét, az egyháztanácsot, melyet először konzisztóriumnak, majd később konventnek neveztek. 1674-ben a gyülekezet elveszítette templomait, iskoláit, minden vagyonát, vallásgyakorlatát viszont korlátozott mértékben fenntarthatta. Egy magánház udvarán kialakított fatemploma 1676-ban leégett. II. József türelmi rendelete után, 1781-től a soproni gyülekezetben is megújulhatott az egyházi élet. Megépült a máig is használatos templom, jelentősen gyarapodott a lélekszám, és a 19. században a gazdag gyülekezet számos életre való, virágzó intézményt (árvaház, iskolák, különféle egyesületek) hozott létre és működtetett.

A levéltár anyagát mindvégig gondosan őrizték, az 1533-tól kezdődő iratanyag összességében meghaladja a száz iratfolyómétert. Ulber Mátyás reáliskolai tanár, az első gyűjteményi levéltáros 1861–1875 között rendezte először az iratanyagot. Az iratokat időrendbe rakta, majd hat tárgyi csoportba rendezte (I. Vallásgyakorlat, II. Tanügy, III. Alapítványok, IV. Árvaügyek, V. Gazdasági iratok, VI. Kerületi ügyek) és folyamatosan leszámozta. Az aktákról darabszintű jegyzék is készült.

A 20. században nagyobb rendezést Gyapay Gábor végzett az 1950-es években. Ő az Ulber-féle rendezést alapul véve a csomónként és kötetenként számozott iratanyagot 1399 tételbe rendezte, elkészítve a levéltár alapleltárát és csomójegyzékét is. 1958-ban az aktákról darabszintű leírás is készült, ez a jegyzék adja a levéltár kutatási segédletét.

A legfontosabbak a konventi és presbitériumi jegyzőkönyvek. Nagyobb mennyiségben találhatóak pénzügyi jellegű iratok, melyek az egyházközség háztartására vonatkoznak, valamint a bizottsági és alapítványi iratok. Nagy gondot fordítottak az oktatásra, ezért jelentős értéket képvisel a tanügyi iratanyag is. Az egyházközség számos intézményt és egyesületet tartott fenn, melyek anyaga töredékesen került a levéltárba. (pl. árvaház, testvéregyesület, diakonissza egylet, ifjúsági- és nőegylet stb.) Lelkészek, jelesebb egyházi személyek anyaga is megtalálható. A volt Felső-Soproni Egyházmegye, Dunántúli Evangélikus Egyházkerület és Győr-Sopron megyei Egyházmegye töredékes iratanyagát is őrzi a levéltár. Igen figyelemre méltó a levéltár anyakönyvi anyaga, a kereszteltek adatai 1624-től, a házasságok 1645-től, a halálozási adatok pedig 1676-tól szerepelnek.

 

További információk:

Cím: 9400 Sopron, Színház utca 27.

Telefon: (99) 324 651

Fax: (99) 324 651

E-mail: sopron.gyujtemenyek@lutheran.hu

Honlap: sopronigyujtemenyek.lutheran.hu