HU | EN | DE

Semmelweis Egyetem Levéltára

Alapítás: 1993

A levéltár a Semmelweis Egyetem történetének legnagyobb forrásbázisát őrzi, döntő részben iratanyag, kisebb részben képanyag formájában. Az egyetem először 1982-ben rendeztette levéltári anyagát, saját levéltára 1993-tól működik. A levéltár a jogelőd intézmények, az egykori nagyszombati majd budapesti tudományegyetemi orvoskar, 1951-től önálló orvosegyetem történeti iratanyagait őrzi. Emellett itt található az egyetem elsősorban központi (rektori hivatal, dékáni hivatalok) szervezeti egységeinek 15 évnél régebbi iratállománya, valamint személyi hagyatékok (bővebben ld. fond- és állagjegyzék), illetve tárgyi emlékek (ld. muzeális nyilvántartás, Vízkelety-gyűjtemény). Nem tartoznak a levéltár gyűjtőkörébe a betegellátással kapcsolatos iratok. Részben, mert ezekre az adott klinikákon van szükség, részben mert mennyiségük nagyságrendekkel meghaladja az intézmény befogadóképességét.

A gyűjtemény gyarapításán és gondozásán túl a levéltár feladatai közé tartozik a történeti források közzététele, az azokból történő adatszolgáltatás és az érdeklődők számára a hozzáférés biztosítása. A levéltár nyilvános, az ott őrzött anyag mindenki számára hozzáférhető.

A levéltár törekszik arra, hogy a hagyományosan vett gyűjteményi feladatain kívül az egyetem történetírásának műhelyévé is váljon. Ezt saját kutatásokkal, külső szerzők, témához kapcsolódó eredményeinek közzétételével, valamint a többi egyetemi levéltárral való mind szorosabb együttműködéssel igyekeznek elérni.

 

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 91.

Telefon: (1) 459 1500/mellékek: 55253, 55063

Fax: (1) 459 1500/55158

Web: semmelweis.hu/leveltar/

E-mail: titkarsag.leveltar@semmelweis-univ.hu