HU | EN | DE

Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (Veszprém)

Az 1999-ben alapított levéltár illetékességi köre kiterjed a Pannon Egyetem intézményeinek szervezeti egységeinek és oktatóinak iratanyagára, kivéve a keszthelyi Georgikon kart. A veszprémi gyűjteményben megtalálható 1949-től a kari, egyetemi és 1957-től a dékáni, majd rektori tanácsülések csaknem hiánytalan sorozata. A legfontosabb forrássorozat a Rektori Hivatal és az ahhoz kapcsolódó szervezeti egységek iktatott iratanyaga. A levéltár szerves részét képezik a hiánytalanul megmaradt hallgatói személyi és tanulmányi nyilvántartások, amelyeket átvételig az egyetem oktatási és információs osztálya őriz. Említést érdemel dr. Polinszky Károlynak, az egyetem alapítójának, egykori dékánjának, majd rektorának Veszprémre vonatkozó iratait tartalmazó fond. Az iratanyag alapításkor 1995. december 31-ig bezárólag került a levéltárba, azóta további 97 ifm iratanyagot vett át a levéltár. A kutatást raktári jegyzékek és a 2001-ben kiadott repertórium segíti. A Pannon Egyetemi Levéltár veszprémi gyűjteményében található iratanyag 26 fond, 1900 raktári egység, 222,64 ifm, évköre: 1949–2010.

 

Cím: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Telefon: (88) 624 239

Fax: (88) 624 531

Web: konyvtar.uni-pannon.hu

E-mail: leveltar@almos.uni-pannon.hu, jarabaj@almos.uni-pannon.hu