HU | EN | DE

Magyar Zsidó Levéltár

Az újkori magyarországi zsidó közösségek története a török kiűzésének időszakára nyúlik vissza. Az 1840-es évekig csak földesúri privilégiumok alapján létesített zsidó közösségeket azonban nem fogta össze felsőbb vallási szervezet. Az 1868/69-es, Eötvös József kultuszminiszter fölhívására összehívott Izraelita Egyetemes Gyűlés a kongresszusi elveket elfogadó (neológ) hitközségeket községkerületekbe osztotta be, melyek elnökei választották meg az akkor létrehozott Magyar Izraeliták Országos Irodájának elnökét. A kongresszusi statútumokat el nem fogadó ortodox közösségek 1871-ben hozták létre saját országos szervezetüket, az Ortodox Központi Irodát. Azok a hitközségek pedig, amelyek mindkét szabályzattól elzárkóztak, létrehozták az úgynevezett status quo szabályzatot, amelyet 1877-ben állam is elfogadott. Mindhárom irányzat 1950-ig állt fenn, amikor állami nyomásra valamennyi zsidó szervezetet egyetlen szervezetbe (Magyar Izraeliták Országos Közössége) tömörítették. 1990-ben ennek átszervezése során alakult meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ).

A II. világháború előtt a zsidó hitközségek többségének rendezett levéltára volt, 100–200 évre visszamenő forrásokkal, melyek felhasználásával készültek el általában a hitközségek monográfiái. A zsidótörvények és a deportálás következtében néptelenné vált vidéki hitközségek anyaga csaknem teljes egészében megsemmisült. A megmaradt iratanyagot 1945 után Scheiber Sándor vezetésével rabbiképzős hallgatók próbálták összegyűjteni, ezekből hozták létre 1972-ben a Zsidó Levéltárat az Országos Rabbiképző Intézetben.

A Magyar Zsidó Levéltár mai formájában 1994-ben jött létre, amikor a Pesti Izraelita Hitközség régi levéltári iratanyaga egyesült az elnéptelenedett vidéki hitközségek begyűjtött irataiból 1972-ben létrehozott Zsidó Levéltár, valamint az 1910-ben alapított Magyar Zsidó Múzeum történeti iratanyagával. Az új intézményben lehetővé vált a korábbi iratőrző intézményekben megmaradt iratanyag egységes szempontok szerinti rendezése, feltárása és bevonása a tudományos kutatásokba.

A Magyar Zsidó Levéltár azóta a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségéhez tartozik felekezeti szaklevéltárként. Kutatóterme és anyagának jelentős részben már feldolgozott része a Dohány utcai zsinagógához tartozó épületszárnyakban nyert elhelyezést. A kutatást a hamarosan interneten is megjelenő fondjegyzék, néhány anyagrészről raktári jegyzék, lista, valamint szerény levéltári segédkönyvtár segíti, amelynek anyaga azonban nem öleli fel a magyarországi zsidó történelem egészét, csak kiegészítő adatokat szolgáltathat. (helységnévtár, lexikon, szótár stb.)

 

További információk:

Cím: 1075 Budapest, Dohány utca 2.

Telefon: (1) 413 5551

E-mail: info@milev.hu

Honlap: milev.hu