HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára jelenleg három telephellyel rendelkezik. A központ Zalaegerszegen, a Széchenyi tér 3–5. sz. épületben helyezkedik el. Itt találhatók az irodák, az ügyfélszolgálat és a kutatóterem. A központi épületben lévő raktárainkban őrizzük a legrégebbi, legértékesebb, illetve a kutatók és ügyfelek által leggyakrabban használt iratokat. A másik, a központnál is több iratot őrző telephely a város szélén, a Balatoni út és a 74. sz. főút szögletében található. Itt általában a modernkori iratokat tároljuk. Ezek közül - mennyiségét tekintve - legjelentősebb a jogszolgáltatási, tanácsi és gazdasági szervek iratanyaga. A harmadik, legkisebb telephely szintén Zalaegerszegen, a Kossuth Lajos utcán található, ahol kisebb gazdasági szervek iratait őrizzük. A levéltár jelenleg 27 dolgozóval látja el kötelezettségeit. Közülük 23-an szakalkalmazottak, fele-fele részben felsőfokú, illetve középfokú végzettséggel, négy dolgozó pedig a műszaki és gazdasági funkcionálást biztosítja.

Levéltárunk 2014. január 1-jén 10.776 iratfolyóméter levéltári anyagot őrzött. Ennek több mint háromnegyede a XX. században, különösen annak második felében keletkezett modernkori irat. A legrégebbi iratunk IV. Béla 1240-ben kelt oklevele, amelyben eladományozza azt a birtokot, amit édesanyja meggyilkolásáért Bánk bántól koboztak el. Történeti szempontból a legjelentősebb irategyüttes Zala vármegye levéltára (1555–1950). A megye közgyűléseinek jegyzőkönyvei 1555-től maradtak fenn, eleinte megszakításokkal, a XVIII. századtól azonban már szinte folytonosan. Az együttesből kiemelendő a Mária Terézia-féle úrbérrendezést tartalmazó részlet, és a XVIII–XIX. századi adóösszeírások sorozata. Jelentősek még a bírósági iratok egyes fondjai is. Az egykori vármegyei levéltár becses gyűjteménye az a 49 nemesi címereslevél (armális), amelyeket teljes restaurálásuk után a levéltár munkatársai publikáltak is. A szűkebb értelemben vett különgyűjtemények közül említést érdemelnek a Mohács előtti oklevelek, amelyekből 438 található intézményünkben, valamint az 1408 db kéziratos és nyomtatott térkép, köztük a Krieger Sámuel által 1770-ben készített, csaknem 3 m széles Balaton, vagy a Tomasics János-féle 1792-es, Zala megyét önállóan és teljes kiterjedésében ábrázoló térkép.

A levéltárról bővebben itt olvashat.

 

További információk:

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.
Levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 110.
Telefon: (92) 510–030, 598–956, 598–957
Telefax: (92) 510–029
E-mail: zml@mnl.gov.hu

Honlap: mnl.gov.hu/zml