HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Szabolcs megye iratait a 17. században a kisvárdai várban, később a nagykállói megyeházán őrizték. A levéltár 1893-ban került Nyíregyházára. Szatmár megye levéltára eredetileg Nagykárolyban volt. Szabolcs megyét 1950-ben egyesítették Szatmár-Bereg megyével. E megyék levéltárainak, valamint Nyíregyháza város levéltárának egyesítésével jött létre a levéltár mai gyűjteményének törzsanyaga. Az intézmény központja Nyíregyházán van, a Nyírtelek-Varjúlaposon lévő raktárakban a járási és községi tanácsok, valamint a gazdasági szervek és egyesületek iratai vannak elhelyezve. Napjainkban a történeti Szatmár megyéhez tartozó levéltári anyag részben Kolozsváron és Szatmárnémetiben (Románia), részben Nyíregyházán található. Bereg megye 1918 előtti iratanyaga Beregszászon és Ungváron (Ukrajna) van. A történeti Ung, Ugocsa és Bereg megye anyagából elsősorban 1919 és 1923 közti iratok vannak a levéltárunkban. A határon túlra került iratok megismerése és feltárása céljából a levéltár az elmúlt másfél évtizedben eredményesen építette a kapcsolatokat az egykori szatmári, beregi anyagot őrző, szomszédos országokban működő levéltárakkal.

Az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára hét és félezer iratfolyóméternyi gyűjteményében kiemelkedően fontos Szabolcs megye közgyűlési jegyzőkönyveinek 1550-től 1848-ig hiánytalanul meglévő sorozata, amelyet igazgatási és igazságszolgáltatási akták egészítenek ki. Viszonylag teljes Szatmár megye közgyűlési jegyzőkönyveinek 1593–1848 közötti sorozata is.

A polgári korszakból rendelkezésre állnak a megyei igazgatás aktái, ellenben a járási hatóságok iratanyaga hiányos. Várostörténet szempontjából említésre méltó Nyíregyháza mezőváros 1753-as betelepülést követően keletkezett szlovák, magyar és latin nyelvű iratanyaga.

Nem teljesek az igazságügyi és szakigazgatási iratok. A gyűjtemények között mintegy 700 térkép és 60 Mohács előtti oklevél van.

A levéltár állománya nemcsak a közigazgatási iratok átvételével gyarapszik, hanem iratvásárlás és ajándékozás révén is, így a közigazgatási iratanyagot gazdag családi és személyi fondok egészítik ki.

A kutatók munkáját keddtől péntekig zárt forgalmú, több mint 20 ezer kötetes szakkönyvtár segíti, amely leginkább helytörténeti vonatkozású kiadványokat gyűjt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai sorozatcím alatt több alsorozatot jelentetett meg: a legrégebben, 1979-ben indult Évkönyvek a 20. kötetnél, a Közleményekből a 43., a Tanulmányokból a 17., a Füzetekből a 6., a Segédletekből a 3. kötet jelent meg. A levéltár iratanyagát nemcsak nyomtatott forráskiadványok, de online adatbázisok révén is igyekszik minél szélesebb közönség számára elérhetővé tenni, így az interneten is kutathatóak a kéziratos és kataszteri térképek, illetve a levéltár honlapján tematikus adatbázisokban gazdag válogatás érhető el többek között Nyíregyháza dualizmus kori forrásaiból és Szabolcs vármegye összeírásaiból.

A levéltár fontos szerepet tölt be a megye közművelődésében, a Múltról mindenkinek sorozatában havonta kínál programot az érdeklődő közönségnek. A hazai és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével szomszédos külföldi levéltárak részvételével zajlanak minden év őszén a Nemzetközi Levéltári Napok, amelyet 2013-ban már 20. alkalommal rendeztek meg.

 

További információk:

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.

Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 187.

Telefon: +36 42 414 313

Telefax: +36 42 414 313

Mobiltelefon: 06 70 490 6044

E-mail: szszbml@mnl.gov.hu

 

Honlap: mnl.gov.hu/szszbml

 

Képes levéltárismertető letölthető itt.