HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára

Az MNL Nógrád Megyei Levéltára iratanyagát három helyen őrzi. A levéltár székhelyén, Salgótarjánban találhatóak a megyei önkormányzat és intézményei, a megyei igazságszolgáltatás, valamint az állami szakigazgatás területi szakszerveinek iratai. Ugyancsak itt nyertek elhelyezést a tanácsi korszak megyei közigazgatási iratai, az államigazgatás területi szerveinek anyagai, valamint Salgótarján nagyközség, majd rendezett tanácsú város iratai. Salgótarjánban található az MSZMP Nógrád megyei iratanyaga – volt pártarchívum – is. Balassagyarmaton őrzik – többek között – a város, a balassagyarmati, kékkői, rétsági járások iratait. A bátonyterenyei – tiribesi – részleg a Nógrádi Szénbányák és elődszervezetei iratainak, valamint a felszámolt vállalatok iratainak őrzőhelye. Az MNL Nógrád Megyei Levéltára legértékesebb irategyüttesei: a feudális korból a megye nemesi közgyűléseinek jegyzőkönyvei – amelyek kisebb-nagyobb megszakításokkal 1597-től 1848-ig megvannak –, a megye adószedőjének, törvényszékének (sedria) iratai; az 1849 és 1860 közötti időszakból pedig a neoabszolutizmus közigazgatási (megyefőnöki) és bírósági dokumentumai – ezen belül is külön érdekesség, hogy megmaradtak az 1857. évi népszámlálásból a megye Ipolyon túli területeinek családi összeíró ívei.
Nagyon hiányos, mondhatjuk esetleges a megye kiegyezéstől 1944-ig terjedő közigazgatási forrásanyaga, mivel a II. világháborúban, illetve az azt követő ún. szocialista kor 1948 és 1956 közötti időszakában lényegében elpusztult. Szerencsére megmaradtak az 1869-es népszámlálás egész megyére kiterjedő községsoros összeíró lapjai, a megye kapitalista kori fejlődésében oly fontos szerepet betöltő Salgótarján szinte teljesnek mondható irategyüttesei és a Salgótarjáni Kőszénbánya iratai. Ezen kor talán legértékesebb fondja a Nagy Iván történész-genealógus után maradt gyűjtemény, amely egyrészt az élete során különböző levéltárakból összegyűjtött iratokból és iratmásolatokból, másrészt az élete-munkássága során keletkezett dokumentumokból áll, továbbá a megye földingatlanait tulajdon és adózás szempontjából dokumentáló telekkönyvi és kataszteri iratok gyűjteménye. A kapitalista korral ellentétben szinte hiánytalanul kerültek levéltárunk őrizetébe a megye 1945 utáni korszakának írásos dokumentumai.
Az igen élénk kiadói és tudományszervező tevékenységet folytató levéltár 1971 óta megjelenő Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból című sorozata az 58. kötetnél jár, az 1998 óta kiadott Nagy Iván Könyvek pedig a 16. kötetnél. Ezek mellett önálló kiadványok is megjelennek a levéltár kiadásában.
A levéltárról bővebben itt olvashat.

További információk:

I. Salgótarjáni Központ

Postacím: 3100, Salgótarján, Ady Endre út 3/C.

Telefon: +36 32 412 801

Mobiltelefon: +36 30 836 4015

Telefax:  +36 32 412 801

E-mail: titkarsag.nograd@mnl.gov.hu

 

II. Balassagyarmati részleg

Postacím: 2660, Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

Telefon: +36 35 300 745

Mobiltelefon: +36 30 836 3994

Telefax:  +36 35 300 745

E-mail: balassagyarmat@mnl.gov.hu

 

III. Bátonyterenyei-tiribesi részleg

Postacím: 3070, Bátonyterenye (Tiribes), Bolyókpuszta 6.

Telefon: +36 32 353 152

E-mail: tiribes@mnl.gov.hu 

 

Honlap: mnl.gov.hu/nml