HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára

Az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Esztergomban három épületben helyezkedik el. A levéltár szervezeti egységébe tartozik a Komáromi Fióklevéltár, itt Komárom város önkormányzatának, jogelődjének és a hozzá tartozó intézményeknek az iratait őrzik. (A megye területén lévő Tatabánya iratait önálló városi levéltár őrzi.) Az MNL Komárom-Esztergom Megyei  Levéltárában található iratanyag gerincét az 1950-ben az Esztergom megye és Esztergom megyei jogú város levéltárának összevonásával létrejött Komárom Megyei Közlevéltár anyaga adja. A legkorábbi vármegyei és városi iratok a XVII. század első feléből származnak, az ezt megelőző időszak anyaga a török időkben elpusztult. A legkorábbi vármegyei iratok 1638 és 1647 között keletkezett jegyzőkönyvtöredékek. Az Esztergom vármegyei jegyzőkönyvek sorozata 1710 és 1848 között szinte teljes. 

Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek sorozata 1706-tól indul. A jelenlegi megye területén található városok, illetve kisebb települések közül 60 község, zömmel XX. századi iratanyaga a levéltár őrizetében van. A történeti Komárom vármegye és Komárom szabad királyi város levéltára az első és a második világháborút követő területrendezések alkalmával került a szlovákiai Nyitrai Állami Levéltárba (Štátny Archív v Nitre), illetve az utóbbi Észak-Komáromba, a Nyitrai Állami Levéltár Komáromi Fióklevéltárába (Státny Archív V Nitre, Pobocka Komárno).

A közigazgatás területi szakszervei iratai közül említést érdemel az Esztergom Megyei Tanfelügyelőség anyaga. Az utóbbi fondban található, 1939. évvel kezdődő iratok az ideiglenesen visszacsatolt területeken fekvő iskolák helyzetéről is tájékoztatnak. A jogszolgáltatás területi szerveitől átvett anyagok közül kiemelkedő értékűek a XIX. századi esztergomi járás kataszteri felvételt tartalmazó iratai. A megye területén található országos jelentőségű szénbányák anyaga a Magyar Országos Levéltárba került. A levéltár kiemelkedő jelentőségű családi levéltárat is őriz: Esztergomban van a Palásthy család levéltára. Ebben az anyagban található a levéltár 230 Mohács előtti oklevelének jelentős része. Közülük a legrégebbi 1256-ban keletkezett, s a család két ága közötti birtokmegoszlásról szól.
A levéltár különböző tematikájú egyedi kiadványok mellett 1984 óta jelenteti meg a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyve című sorozatot.

További információk:

I. MNL Komárom–Esztergom Megyei Levéltára

Cím: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7.

Levelezési cím: 2501 Esztergom, Pf. 51.

Telefon: (33) 500–405, 06 70 490 6038 (ügyfélszolgálat)

Telefax: (33) 500–406

E-mail:  keml@mnl.gov.hu

Honlap: mnl.gov.hu/keml

  

II. Komáromi Fióklevéltár

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Levelezési cím: 2901 Komárom, Pf. 29.

Telefon: (34) 541–341

Telefax: (34) 541–348

E-mail: kovacs.peter@mnl.gov.hu (kutatószolgálat)