HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Jász-Nagykun-Szolnok megye Szolnok székhellyel 1876-ban alakult meg. A megye területét a volt Jászkun Kerület jászsági és nagykunsági helységei és a volt Heves és Külső-Szolnok megye, Külső-Szolnok részének települései alkotják. A levéltár felállítását 1751-ben Mária Terézia királynő rendelte el a kerület székhelyén, Jászberényben. Ettől az időtől kezdve gyűjtötték, rendszerezték az iratokat. Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulása után 1878-ban a jászberényi levéltári anyag jól rendezett és kutatható állapotban Szolnokra, az újonnan megalakult megyei levéltárba került. Szolnokon 1980-ban új levéltár épült – akkoriban az új levéltári célépület különleges eseménynek számított –, 2002-ben az intézmény korszerű, új raktárral bővült. A levéltár feudális kori iratanyagának tekintélyes részét a Jászkun-Kerület önálló iratanyaga képezi, amelyben a Kiskunságra vonatkozó iratok is vannak. A területi változások következtében Szolnok megyére vonatkozó iratok viszont a Heves Megyei Levéltárban is találhatók. A levéltár a mohácsi vész előtti időszakból mindössze 3 db oklevelet őriz. Legrégebbi, eredeti irata egy 1422-ből származó birtokadományozási oklevél, mely a Blaskovich család iratai között található. Paleográfiai ritkaságnak tekinthetők Jászberény és Mezőtúr város levéltárában a török hódoltság korából megmaradt török nyelvű oklevelek.
A XVIII. század közepétől viszonylag teljesnek tekinthető a Jászkun Kerület és néhány jászkun település levéltári anyaga. A feudális és kapitalista kori iratanyagból forrásértéke miatt különösen kiemelkednek a korábban említett Jászkun Kerület iratai, melyből legjelentősebbek a közgyűlések jegyzőkönyvei és a hozzájuk tartozó iratok. Meg kell még említeni a Jászkun Kerület II. József-féle közigazgatási iratait, az összeírásokat, a kerületi törvényszéknek és a különböző városok alkapitányainak iratait. Sajnos, számos hatóság, város és község iratanyaga megsemmisült vagy hiányosan maradt fenn. A II. világháború pusztításai különösen nagy károkat okoztak.
A tanintézmények közül jelentős iratanyaggal rendelkeznek a nagy múltú iskolák: pl. a mezőtúri Dózsa György, a kisújszállási Móricz Zsigmond és a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium. A gyűjtemények közül jelentősek a feudális és kapitalista korban keletkezett térképek és tervrajzok. Különösen értékesek Bedekovich Lőrinc XVIII. századi kéziratos térképei, melyeket a Jászkunságról készített.
A levéltár legkorábban a Szolnok Megyei Levéltári Füzetek c. sorozatát jelentette meg, az 1986-ban indult Zounuk című sorozat a 23., az 1995-ben indult A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei című sorozat 10. köteténél jár.

További információk

Cím: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 40–42.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 40–42.
Telefon: (56) 421–404
Telefax: (56) 344–161

Mobiltelefon: +36 70 490 6035
E-mail: jnszml@mnl.gov.hu

Honlap: mnl.gov.hu/jnszml