HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára

Az MNL Heves Megyei Levéltára Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült megyék levéltárából jött létre. Az intézmény 1989 óta egyetlen épületegyüttesben működik. A levéltár törzsanyaga Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék levéltára, azaz az 1569 és 1876 közötti korszakokból a levéltárban találhatók a mai Jász-Nagykun-Szolnok megye egy részének iratai is. A vármegyei közigazgatási és törvénykezési jegyzőkönyvek és iratok a XVII. század második felétől maradtak ránk (a korábbiak elégtek), hasonlóképpen két jelentősebb város, Eger és Gyöngyös iratanyagának többsége is. A falvak fondjai lényegében 1867 után kezdődnek és 1950-ig nagyon töredékesek, azt követően azonban a tanácsi iratok teljesnek mondhatók.
A jogszolgáltatás területéről kiemelkedő értékűek az egri törvényszék úrbéri elkülönözési és tagosítási iratai (1767–1944). Számos esetben itt találhatók a Mária Terézia-kori úrbérrendezés községi tabellái, valamint az abszolutizmus idején felfektetett telekkönyvek is. Az egri káptalan – mint hiteleshely – a XIII. századtól és a török korban is folyamatosan működött, ezért a levéltárban 996 db Mohács előtti oklevél található. Számos kéziratos térképet tartalmazó, tartalmilag egyenként feltárt térképgyűjteménnyel is rendelkezik az intézmény.
Letétként őrzi a levéltár az egri érsekség gazdasági levéltárának, a főkáptalan magán- és gazdasági levéltárának 1945 előtti iratanyagát. Mindezek révén a levéltár Északkelet-Magyarország több, egykor 12 vármegyére vonatkozó forrásoknak egyik kutatóhelye.

Az 1950. évi levéltári törvény kiszélesítette a megyei levéltár illetékességi és gyűjtőkörét. Jelentős iratanyaga van az egri pénzügyigazgatóságnak, az Egri Erdő Felügyelőségnek, az Egri Erdőgazdaságnak, az Egri Államépítészeti Hivatalnak, valamint a vármegyei tanfelügyelőségnek. Jelentős iskolai és intézményi iratanyagot őriz a levéltár. Kiemelkedő forrásanyaggal bír az Egri Érseki Jogakadémia, az Egri Érseki Római Katolikus Tanítóképző Intézet és Fiúlíceum továbbá Gyakorló Elemi Népiskolája, az Angolkisasszonyok Egri Érseki Római Katolikus Tanítóképző Intézete és Leánylíceuma, a Gyöngyösi Állami Koháry István Gimnázium. A testületek fontosabb fondjait képezik a céhek és ipartestületek, a besenyőtelki nemesi közbirtokosság iratai. A gazdasági szervek fondfőcsoportjában meghatározó ipari vállalatok, hitel- és pénzintézetek iratai találhatók. Közel 400 mezőgazdasági termelőszövetkezet iratai kutathatók a szövetkezetek fondfőcsoportban. A rendszerváltás előtti megyei MSZMP archívum iratanyaga gyarapítja a legújabb kori történelem forrásait.

 A Heves Megyei Levéltár Közleményei 1973 óta jelennek meg, a sorozat 20 kötetet számol és 1 Supplementum egészíti ki, a Tanulmányok Heves megye történetéből 1973-tól lát napvilágot, 16 kötetnél tart. A Heves Megyei Levéltár segédletei 1974-ben indultak, a sorozatból 11 kötet, A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai sorozatcím alatt 1981 óta 14 kötet jelent meg. Az intézmény önálló köteteket is ad ki.

 

Elérhetőségek

Cím: 3300 Eger, Mátyás Király út 62.

Postacím: 3300 Eger, Pf. 228.

Telefon: (36) 320–144 (központi), (36) 517–343 (igazgató)

Telefax: (36) 517–342

E-mail: hml@mnl.gov.hu

Honlap: mnl.gov.hu/hml

 

Kutatóterem

Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.00

Elérhetőség:

Telefon: (36) 320–144/16-os mellék

E-mail: kutato.hml@mnl.gov.hu