HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának iratanyaga Debrecen város, az egykori Bihar és Hajdú vármegye, majd 1950-től Hajdú-Bihar megye és településeinek történetébe enged bepillantást. A Levéltár Debrecenben jelenleg két kutatóhellyel rendelkezik: a Központival és a Kossuth utcaival. A fióklevéltár Hajdúböszörményben 1981 óta működik, amelynek gyűjtőköre Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Polgár, Folyás, Görbeháza, Tiszagyulaháza és Újtikos területére terjed ki. Itt nyertek elhelyezést a Hajdúkerület levéltári iratai, továbbá a megye településeinek felekezeti és állami anyakönyveinek másodpéldányai.

 Debrecen város levéltárából már jóval a mohácsi vészt megelőző időből maradtak ránk oklevelek, melyek közül a legrégebbi 1294-ből származik és káptalani másolatban maradt fenn. Debrecen város történetének kutatásához a nagyszámú oklevelek mellett csaknem hiánytalanul rendelkezésre állnak a városi jegyzőkönyvek (1547–1848). A debreceni céhek történetileg és esztétikailag is egyedülálló dokumentumai mellett nagyon fontosak az egykori titkos levéltár iratsorozatai vagy a kéziratos térképek 1750-től. Debrecen Város Tanácsának iratai a gazdaság-, társadalom-, politika- és művelődéstörténet kiapadhatatlan forrásai.

Bihar vármegye középkori és kora újkori iratai Nagyvárad 1660-as török ostroma idején elpusztultak, ezért a vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei csak 1688-tól maradtak fenn. Iratanyagát tovább csökkentette az I. világháborút lezáró trianoni békediktátum, melynek következtében a vármegye területének közel háromnegyede és székhelye, Nagyvárad Romániához került. A Levéltárunkban azonban még így is jelentős mennyiségű vármegyei, járási, települési, államigazgatási és intézményi irat maradt fent, amelynek egy része még feltáratlan a kutatók által.

A Hajdúkerület levéltára 1605-től őriz okleveleket és jogbiztosító iratokat. Jelentős források az 1694-től vezetett jegyzőkönyvek és az 1707 és 1848 között keletkezett hajdúösszeírások. A hajdúvárosok közül Hajdúböszörmény, Hajdúnánás és Hajdúszoboszló közigazgatási iratai nagyobb hiányok nélkül találhatók meg. Az 1876-ban több törvényhatóságból létrehozott, Debrecen székhelyű Hajdú vármegye iratanyaga szinte teljes egészében került 1950-ben a Debreceni Állami Levéltár (1968-tól Hajdú-Bihar Megyei Levéltár) kezelésébe.

Az állami területi szervek iratai közül kiemeljük a földmérési felügyelőségek, a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Debreceni Tankerületi Főigazgatóság anyagát. A jogszolgáltatás területéről a Bihar Vármegyei Törvényszék, a Debreceni Királyi Ítélőtábla és a Debreceni Királyi Törvényszék anyaga, a felsőfokú oktatási intézmények közül pedig a Debreceni Tudományegyetem jogelődjeinek és a Gazdasági Akadémia iratai különösen jelentősek. Debrecen iskolaváros révén már a 19. századtól kezdődően bőséges forrásanyaggal szolgálnak a közép- és az alsóbb iskolák fondjai is. A családfakutatók számára kihagyhatatlan információs bázis a Nemességi iratok gyűjteménye, azon belül is három volt levéltáros, Osváth Lajos, Reszeghy Lajos és Herpay Gábor hagyatékai.

 Az 1969 óta tudományos intézményként is működő levéltár külön kiadványok mellett több sorozatot gondoz: a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyvét (1974-től), a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményeit (1972-től), a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványait (1979-től), a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Levéltári Dokumentációit (1987-től), a Levéltári Füzeteket (2010-től) és a Régiókutatás elektronikus tanulmánykötetet (2011-től).

 

A Levéltár 1973-tól minden évben megrendezi a Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokat, és számos konferencia szervezése is fűződik a nevéhez akár önállóan, akár más intézménnyel együtt. 2013-ben a központi épületben kialakítottuk a levéltár történetét bemutató és folyamatosan bővülő állandó kiállításunkat. A megye határain belül és kívül rendszeresen jelenünk meg vándor- és időszaki kiállításainkkal, munkatársaink pedig folyamatosan tartanak rendhagyó levéltári órákat és levéltár ismertetőket mind a levéltárban, mind a megye oktatási intézményeiben.

 

További információk:

 

Központi épület

Cím. 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B.

Postacím: 4001 Debrecen, Pf.: 39.

Telefon: (52) 503–296 (Titkárság), (52) 503–297 (Kutatószolgálat)

Mobil: 06 20 311 4621

E-mail: hbml@mnl.gov.hu

 

Kossuth utcai Kutató

Cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14.

Mobil: 06 20 311 2556, 06 30 637 7973

E-mail: hbml@mnl.gov.hu

 

Hajdúböszörményi Fióklevéltár

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5.

Postacím: 4221 Hajdúböszörmény, Pf.: 71.

Mobil: 06 30 637 7974

 

Honlap: mnl.gov.hu/hbml