HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

Az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára két azonos jogállású törvényhatóság, Sopron város és Sopron vármegye levéltárainak egyesítésével jött létre 1950-ben. Ma az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltáraként gazdaságilag és szervezetileg önállóan működik. A levéltár Sopron város és az egykori Sopron megye történeti iratanyagát őrzi. Az utóbbi részeként 1918-ig itt található az Ausztriához csatolt kismartoni, nagymartoni, felsőpulyai járások és településeik iratainak jelentős része, valamint az 1950-ben Vas megyéhez csatolt csepregi járásé is. A gyűjtőterület Sopron város és az egykori csornai, kapuvári, soproni járás településeire terjed ki. A városi levéltár 1497-ben költözött a mai városház helyén álló egykori épületbe, s máig is e helyen található az utóépületben. A megyei anyagot a tér másik oldalán, a Fő tér 5-ben őrzi az intézmény.

Sopron megye levéltárának sorsa a középkorban hányatott volt. A sokat szállított, költöztetett iratanyag az 1832-ben épült vármegyeházán talált végleges őrzési helyre, de az iratokat később – pl. a soproni népszavazást (1921) megelőző időben – is mozgatták, s az anyag többféle károsodást szenvedett. E veszteségek ellenére a megyei iratanyag értékét jelzi az 1578-tól induló vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek sorozata, az 1597-től meglévő iratokkal. A társadalom-, település-, jog- és családtörténet szempontjából elsődleges adószedői, törvénykezési, árvaügyi iratsorozatok, nemességvizsgálati iratok és jegyzőkönyvek is viszonylagos épségben megmaradtak.
A Sopron Városi Levéltár középkori anyaga Magyarországon kiemelkedő jelentőségű. Közel 4000, az 5400 Mohács előtti oklevélgyűjteményből a városé, s itt található meg 311 db kódextöredék, 49 db zsidó kódextöredék is. A kora újkori anyag gazdagságát jelzi a tanácsülési jegyzőkönyvek sora 1551-től, a Rechtsbuch-ok 1590-től, a hagyatéki leltárak külön kötött kötetei 1617-től. A város polgárkönyvei 1535-től találhatók meg a levéltárban. E források kimeríthetetlen bázisai a várostörténetnek. Míg a megyei anyagnál a XIX. század elejéig a latin nyelv a meghatározó, a kétnyelvű város iratainak többsége németül íródott.
A levéltár várost és megyét egyaránt bemutató kiadványai közül – már csak az egyedi forrásadottságok miatt is – kiemelkednek a várostörténeti forráskiadványok és monográfiák.

Elérhetőségek

Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1.
Levelezési cím: 9401 Sopron, Pf. 82.
Telefon: (99) 312–198
Telefax: (99) 312–198
E-mail: info.sopron@mnl.gov.hu
Honlap: mnl.gov.hu/gymsmsl