HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának törzsanyaga Győr és Moson vármegyék, valamint Magyaróvár kiváltságolt mezőváros levéltárait foglalja magában.

Győr vármegye együttesen kezelt iratairól az első említés a nemesi közgyűlés 1622. évi jegyzőkönyvben történt, amikor Grebechy Gáspár alispán átadta a vármegye jegyzőjének a megyei törvényszék iratait tartalmazó táskát. Az "archivum comitatus"-ról első ízben egy évszázaddal később, 1721. évi közgyűlési jegyzőkönyvben olvashatunk. Az iratanyag ekkor már tekintélyes mennyiségű lehetett, mert rendbe szedése két hetet vett igénybe, elhelyezésére pedig külön helyiséget kellett biztosítani. Önálló intézményként való működése csak jóval később, 1805-ben indult meg, amikor a főispán Schedius Kristófot nevezte ki levéltárnokká. Az ő nevéhez fűződnek az első komoly rendezési munkálatok is, hiszen korábban a megyei jegyzők csak az iratok formai rendben tartására törekedtek. Schedius Kristóf a rendszerezett iratokhoz jól használható elenchusokat és mutatókat készített.

Jelentős mértékben felduzzadt a levéltár által őrzött iratanyag az 1860-as évek végén, amikor az önkényuralom és a provizórium idején a vármegye területén működött szervek dokumentumait is levéltári megőrzésre adták át. A levéltárnokok sorából kiemelkedik Ráth Károly történettudós, aki rövid munkássága idején (1861, 1867-1868) nagy energiával látott hozzá az értékes iratok feldolgozásához, publikálásához.

Az intézmény 1924 január elsejétől Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegye levéltáraként funkcionált.

A levéltári anyagot a háború folyamán károsodás nem érte. Mai anyagának törzse az 1950 és 1960 között, valamint az 1990-es és 2000-es években lezajlott iratátvételek során alakult ki. Előbbi időszakban a polgári, utóbbiban pedig a szocialista korszak dokumentumai kerültek intézményünk őrizetébe.

Moson vármegye levéltárának első említése az 1683. évi közgyűlési jegyzőkönyvben fordul elő, amikor a török háború veszedelmei elől a rendek a főispán lakására vitetik a legfontosabb iratokat. A Rákóczi-szabadságharcnak a megyén végigsöprő küzdelmei elől (1707) előbb a Győri Káptalanhoz, majd a Pozsonyi Káptalanhoz szállították az „arcivumot”. Az iratanyag csak 1712-ben került vissza Pozsonyból Magyaróvárra. A levéltár kezelését 1748-ban Zichy Ferenc helyettes főjegyző vette át. A megyeházán 1792-ben jelöltek ki külön helyiséget az iratok őrzésére. 1832-1840 között Schott József megyei lajstromozó kezelte és rendezte a levéltári anyagot. Moson és Győr vármegyék egyesítése (1924) után a Levéltár anyaga lezárult. Jelenlegi helyére 1968-ban költözött.

Magyaróvár mezővárosban „archívum” létesítésére 1776-ban került sor. A városi kancellária keretében az iratok rendezésére 1787-ben létesítettek új állást. Fakler József jegyző nevéhez fűződik az 1581–1806 között keletkezett iratok mutatójának elkészítése. Mivel a várost 1871-ben nagyközséggé szervezték át, iratai a megyei levéltárhoz kerültek.

 

I. Győri központi részleg

Cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc út 13.

Telefon: (96) 312–424

E-mail: gymsmgyl@mnl.gov.hu

Honlap: mnl.gov.hu/gymsmgyl

 

Külső Raktár:

Cím: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1.

Postacím: 9022 Győr, Liszt Ferenc út 13.

 

II. Mosonmagyaróvári Fióklevéltár

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Városház utca 4.

Postacím: 9022 Győr, Liszt Ferenc út 13.

Telefon: (96) 215–658