HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára

A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára a Magyar Nemzeti Levéltár megyei hatáskörű tagintézménye. Az intézmény története a 17. század végéig vezethető vissza. A vármegye középkori iratai a török hódoltság (1543–1688) első éveiben megsemmisültek. Székesfehérvár 1688-ban történt visszafoglalását követően 1692-től újjászerveződő közigazgatás iratanyaga képezte a vármegyei levéltár törzsanyagát. A közgyűlési jegyzőkönyveken, iratokon túl a törvényszék iratai, az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc dokumentumai is megtalálhatóak levéltárunkban Az abszolutizmus 1850 és 1860 közötti irataiból csupán töredékek maradtak fent, ezen időszakból, a legteljesebb iratanyag az úrbéri törvényszék anyaga. Művelődéstörténeti értéket képviselnek az alsó- és középfokú oktatási intézmények, egyesületek, testületek iratai. Családtörténeti kutatás szempontjából kiemelkedően fontos a felekezeti anyakönyvi másodpéldányok, valamint az állami anyakönyvi másodpéldányok sorozata. A családok fondfőcsoportjában leginkább a megye területén birtokkal rendelkező 19–20. századi nemesi, köznemesi családok találhatóak, a személyek fondjai legnagyobbrészt hivatalt viselt, értelmiségi, életművét tekintve helyi, vagy országos jelentőségű személy, sokszor személyes jellegű hagyatéka. Levéltárunk őrzi a Fejér Megyei Tanács V. B. szakigazgatási szerveinek, a járási tanácsok, járási hivatalok, Fejér megye településeinek iratait. Intézményünk szakkönyvtárral, kézirat- és folyóirattárral rendelkezik. A Fejér Megyei Levéltár Szent István téri épületeinek felújítása miatt 2006-tól 2014 tavaszáig ideiglenes épületekben működött. 2014. január 28-án került sor a korszerűen felújított Szent István téri műemléképületek, valamint a modern kor igényeit kielégítő raktárszárnyak ünnepélyes átadására. A költözési munkálatokat követően, 2014 májusától újra a Szent István téri épületben működik a kutató- és ügyfélszolgálat. 

A levéltár munkatársait utóbbi években a levéltárban folyó munka, a levéltárban őrzött dokumentumok bemutatására, rendszeresen tartanak csoportos foglalkozásokat. Rendhagyó történelemórák keretében várjuk az általános és középiskolás és főiskolás diákokat általános levéltárismertető vagy előre meghatározott témájú helytörténeti, történelmi foglalkozásokra. Munkatársaink szakmai, valamint történelmi események kapcsán szervezett konferenciákon, műhelybeszélgetéseken vesznek részt, közreműködnek azok szervezésében. A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára munkatársainak szakmai, történelmi témájú publikációi olvashatóak intézményünk önálló kiadványaiban, valamint társszerzős kötetekben, szakmai folyóiratokban. Levéltárunk két, helytörténeti szempontból lényeges kiadványsorozattal rendelkezik: a Fejér Megyei Történeti Évkönyv, valamint a Fejér Megyei Levéltár Közleményei.

További információk:
Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 2–3.
Telefon: (22) 312 123; (22) 313 052
Telefax: (22) 322 550
E-mail: fml@mnl.gov.hu
Honlap: mnl.gov.hu/fml