HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára

Az MNL Békés Megyei Levéltára egy központi és egy fióklevéltárból, valamint egy részlegből áll. Az egykori megyeszékhelyen, Gyulán működő központi levéltár őrzi a történeti Békés megye iratainak legnagyobb részét. Itt nyertek elhelyezést – többek között – a megye 1950-ig működött központi közigazgatási és jogszolgáltató szerveinek iratai. A Békési Fióklevéltár őrzi az egykori Békési járásban működött intézmények iratait, az 1950 után keletkezett tanácsi iratokat, így a megyei tanács iratanyagát is. A rendszerváltozás után az egykori pártarchívum az iratanyagok mozgatása nélkül tagolódott be a megyei levéltár szervezetébe, majd 2010-ben a Békési Fióklevéltárban került elhelyezésre.
Az iratanyag struktúrája, kor szerinti megoszlása pontos tükre Békés megye történetének. A megye területe a XVI. század közepén török uralom alá került, a korábban keletkezett oklevelek egy részét a terület földesura, Brandenburgi György utasítására elmenekítették, a források többi része elpusztult. Az elmenekített iratok nem kerültek vissza Békés megyébe, ezek az oklevelek levéltárunkban fényképmásolatok segítségével kutathatóak. A vármegyét az 1715. évi 92. tc. állította helyre. Ettől az időponttól fogva a megye levéltára folyamatos. 1950 után a Békés Megyei Levéltár is begyűjtötte az illetékességi körében, vagyis Békés megyében keletkezett valamennyi maradandó értékű iratot. Az intézmény által őrzött iratanyag folyamatosan gyarapszik. Az 1980-as évek elején több mint 3000 folyóméternyi irat mára meghaladja a 8600 iratfolyómétert.
Kutatói szempontból a vármegyei igazgatás iratai mellett különösen értékesek a jellegzetes alföldi mezővárosok és nagyközségek gazdag fondjai. A vállalati iratanyagok között is találunk olyan széles érdeklődést kiváltó anyagot, mint a gyomai Kner-nyomda iratai.
Békésben, ahol a társadalomtudományi központok ma is ritkásak, a levéltár komoly tudományszervező szerepet vállalt és vállal. Jelenleg az intézmény különálló kiadványok mellett hat sorozatot jelentet meg: a Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból c. sorozat a 27., a Közlemények Békés megye és környéke történetéből a 11., a Gyulai Füzetek a 18., a Körösök Vidéke az 5. kötetnél jár, a Segédletek a Békés Megyei Levéltárból 2006-tól jelenik meg, 2010-től jelenik meg a Múltidéző mozaikok Békés megye történetéből című sorozatunk, amelyből eddig 5 füzet jelent meg. 2008-ban megjelent A Békés Megyei Levéltár térképei, 2009-ben pedig A Békés Megyei Levéltár kataszteri térképei című DVD. Elektronikus formában 68 kiadványunk és térképeink megtalálhatók a Magyar Levéltári Portál Levéltári kiadványai között.

További információk:                           

I. Központi épület

Cím: 5700 Gyula, Petőfi tér 2.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 17.
Telefon: (66) 362–173 

Kutatószolgálat: (20) 289–8909
Telefax: (66) 361–240
E-mail: beml@mnl.gov.hu 
Honlap: http://mnl.gov.hu/beml

II. Békési Fióklevéltár

 

Cím: 5630 Békés, Verseny u. 3.
Levelezési cím: 5631 Békés, Pf. 39.
Telefon: (66) 522–255

Kutató: (20) 289–8884