HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára (korábban Baranya Megyei Levéltár) elődje, a Pécsi Állami Levéltár négy levéltári gyűjtemény (Baranya vármegye, Pécs város, Mohács város, illetve a Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárának) egyesítésével jött létre 1950-ben. E gyűjtemények története egészen az Árpád-korig vezethető vissza. A török hódítás azonban nem csupán a megyeszervezetet számolta fel, hanem a magyar írásbeliség középkori emlékeit is jórészt megsemmisítette. A közel 150 éves török uralom alatt Baranya középkori iratai szinte maradéktalanul elpusztultak.

A hódoltságot követő katonai, illetve kamarai igazgatás időszakából is csak áttételesen maradtak fenn helyi iratok, mivel 1704-ben előbb kuruc, majd szerb csapatok dúlták fel Pécs jelentős részét, s e pusztításnak áldozatul esett a városháza és levéltár is. Így csak a 18. század első évtizedétől maradtak fenn a vármegye és Pécs város iratai. Pécs város a Széchenyi téri városházán, a vármegye az 1731-ben épült Papnövelde utcai székházában őrizte az iratait. Az 1950. évi államosításkor az egyesített levéltár a város abszolút centrumában, a Király utcában, a hajdani Sóház helyén 1871–1872-ben épített Pénzügyigazgatóság historizáló stílusú, kétemeletes palotájában, illetve udvari szárnyaiban kapott helyet.

Az állami levéltár 1968-ban a megyei tanács közvetlen irányítása alá került. A levéltár tudományos munkája elismeréseként 1980-ban elnyerte a tudományos kutatóhely minősítést. 1983-ban új részleggel (Rét u. 9.) bővült az intézmény. 1989 és 1992 között az időközben veszélyeztetetté vált Király utcai raktár-komplexum rekonstrukciója valósult meg. Az épület- és raktárfelújítás tekintélyes, közel kétszeres férőhelybővítést eredményezett, így 1993 és 1996 között mintegy 8 000 iratfolyóméternyi levéltári dokumentum beszállítására és elhelyezésére került sor. 1993-ban újabb raktár (Nyírfa u. 3.) került a levéltár kezelésébe. A további fejlesztések és a tervszerű iratátvételek következtében – iratmennyiség tekintetében – az MNL Baranya Megyei Levéltára az ország egyik legnagyobb vidéki levéltárává lett, őrizetében jelenleg mintegy 17 500 folyóméter irattal.

2005-ben került a levéltár kezelésébe a Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattára (Dobó István u. 89.), ahol a volt szénbányák munkaügyi iratainak őrzését, feldolgozását, kezelését és az azokból történő adatszolgáltatást végezzük. 2012. október 1-jével hatályba lépett a 2012. évi LXI. törvény, amely a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról rendelkezik. E törvény határozott többek között a megyei levéltáraknak, mint szervezeti egységeknek (tagintézményeknek) a Magyar Nemzeti Levéltárba történő integrálódásáról.

Az MNL Baranya Megyei Levéltára egyrészt a levéltári ismeretek, másrészt a helytörténetírás bázisintézménye. A levéltár dolgozói a helyi tudományos és közművelődési intézményekkel, valamint társadalmi szervekkel együttműködve végzik az illetékességi körükbe tartozó terület – Baranya megye és Pécs város – történetére vonatkozó forrásanyag feltárását, tudományos feldolgozását és kiadását. Levéltárunk eddig megjelent legfontosabb kiadványsorozatai: Baranyai Helytörténetírás (1968–1995); Baranya Monográfia Sorozat (1971–1987); Baranya törökkori forrásai (1987–1993); Baranya (Történelmi Közlemények) (1988–1999); Tanulmányok és források Baranya megye történetéből (1995–2010); Baranyai Történelmi Közlemények (2005–2014).

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára Rét utcai részlegében az oktató funkciók erősítését célzó TIOP pályázat következtében megvalósuló fejlesztések 2013-ban fejeződtek be. Ennek köszönhetően 2014-től bútorzatát tekintve megújult, valamint a ruhatár használati lehetőséggel bővített kutatóteremben többek között új informatikai hálózat, négy darab érintőképernyős digitális vitrin – melyek egyebek mellett a levéltár gyűjteményében található térképek látványos képi megjelenítését teszik lehetővé – és további két munkaállomás áll a diákok és kutatók rendelkezésére.

A levéltárról bővebben itt olvashat.

 

Cím: 7621 Pécs, Király u. 11.

Postacím: 7601 Pécs, Pf. 392.

Telefon: (72) 518–680

E-mail: baml@mnl.gov.hu

Fax: (72) 310–152

Honlap: http://mnl.gov.hu/baml

 

Király utcai részleg

Cím: 7621 Pécs, Király u. 11.

Telefon: (72) 518–681

Fax: (72) 310–152

 

Rét utcai részleg

Cím: 7623 Pécs, Rét u. 9.

Telefon: (72) 517–350

Fax: (72) 517–358

 

Nyírfa utcai részleg

Cím: 7622 Pécs, Nyírfa u. 3.

Telefon: (72) 324–280

Fax: (72) 310–152

 

 

Restaurátorműhely

Cím: 7623 Pécs, Rét u. 9.

Telefon: (72) 517–355

 

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NYITVATARTÁS

 

Király utcai részleg

 

Hétfő – Csütörtök: 8:00–12:00; 12:30–15:00

Ügyintéző: Horváth Zsolt segédlevéltáros

Postacím: 7601 Pécs, Pf. 392.

Telefon: (72) 518–681

 

 

KUTATÓSZOLGÁLATI NYITVATARTÁS

 

Király utcai részleg

 

A kutatószolgálat nyitva tartása: Hétfő – Csütörtök: 8:00–12:00; 12:30–15:00

A kutatóterem nyitva tartása: Hétfő – Csütörtök: 8:00–12:00; 12:30–16:00

A kutatószolgálat vezetője: Kocsis Éva levéltáros

Postacím: 7601 Pécs, Pf. 392.

Telefon: (72) 518–681


 

Rét utcai részleg

 

A kutatószolgálat nyitva tartása: Hétfő – Csütörtök: 8:00–12:00; 12:30–15:00

A kutatóterem nyitva tartása: Hétfő – Csütörtök: 8:00–12:00; 12:30–16:00

A kutatószolgálat vezetője: Bősz Attila levéltáros

Postacím: 7601 Pécs, Pf. 392.

Telefon: (72) 517–351

 

 

Nyírfa utcai részleg

 

A kutatóterem nyitva tartása: Kedd – Szerda 9:00–14:00

A kutatóterem és a kutatószolgálat referense: Hajnal Zoltán levéltári kezelő

Postacím: 7601 Pécs, Pf. 392.

Telefon: (72) 324–280