HU | EN | DE

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára

A jezsuita rend 1561-ben telepedett meg Magyarországon, és a nehézségek ellenére dinamikusan fejlődött a rend a három részre szakadt ország minden területén. A rend legnagyobb hatású magyar tagja, az esztergomi érsekké kinevezett Pázmány Péter (1570–1637) támogatásával nagyszombati kollégiumuk 1635-ben egyetemi szintre emelkedett. A rend virágkora 1773-ban ért véget, amikor XIV. Kelemen pápa az európai nagyhatalmak politikai nyomására feloszlatta a rendet. A feloszlatáskor Magyarország területén 838 jezsuita tevékenykedett, akik a közös Provincia Austriae-hoz tagjai voltak.

A jezsuita rend magyarországi újrakezdése 1853-tól történt meg. 1860-tól átvették a kalocsai gimnázium és a konviktus vezetését, 1886-ban megtelepedtek Budapesten is, ahol az 1912-ben létesített Horánszky utcai Kongregációs Otthon a rend világi műveinek adott otthont. 1909-ben létrejött a magyar jezsuiták önálló tartománya. 1950-ben a jezsuiták működését is betiltotta a kommunista államhatalom, a rend számos tagja börtönbe került, sokan külföldre menekültek. Csak 1989-ben engedélyezték ismét a rend Magyarországi működését.

A jezsuita rend föloszlatásával 1773-ban az osztrák rendtartomány és magyarországi intézményeinek levéltárai is szétszóródtak. A megmaradt iratok ma elsősorban a Magyar Országos Levéltárban (Acta Jesuitica), az ELTE Egyetemi Könyvtárban (Hevenesi-gyűjtemény), a Pannonhalmi Bencés Főapátság Könyvtárában (Jesuitica, más néven Paintner-gyűjtemény) és a bécsi Österreichische Nationalbibliothek kézirattárában lelhetők fel.

Az önálló magyar provincia levéltárát a történeti könyvtárral együtt 1934-ben alapították Gyenis András SJ vezetésével. Megvásárolták Szittyay Dénes és Pompéry Aurél jezsuita történeti tárgyú hagyatékait, Siska István pedig a bécsi levéltárakban gyűjtött további iratmásolatokat. 1949-ben a veszélyes politikai helyzet miatt megsemmisítették a tartományi levéltár személyes vonatkozású iratait, majd a rend 1950. évi betiltása során a további levéltári anyag is nagyrészt elkallódott. A megmaradt iratok összegyűjtése és rendezése 1991-ben kezdődött Lukács László SJ vezetésével.

A jelenlegi levéltár túlnyomó részét a külföldön működő magyar provincia (1950–1989) iratanyaga, egyes rendházak 1950 előtti levéltárainak töredékei, valamint a 20. századi jezsuiták személyes hagyatékai teszik ki. Közülük rendi történészek (Szittyay Dénes, Petruch Antal és Holovics Flórián) hagyatékai a rend 16–18. századi magyarországi történetének számos forrását tartalmazzák másolatban. A levéltár még mindig feldolgozás alatt van, ezért csak részben kutatható. A levéltár anyagát jezsuita rendtörténeti könyvtár egészíti ki.

 

További információk:

Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.

Telefon: +36 1 327 4059

Fax: +36 1 327 4056

E-mail: leveltar@jezsuita.hu

Honlap: leveltar.jezsuita.hu