HU | EN | DE

Hadtörténelmi Levéltár

A Hadtörténelmi Levéltárat az ún. Levéltári Törvény szakfeladatokat ellátó közlevéltárrá nyilvánította, amelynek hatóköre az egész országra kiterjed. A Hadtörténelmi Levéltár illetékességi köre szaklevéltárként a Honvédelmi Minisztérium és a HM Honvéd Vezérkar, valamint ezek közvetlen felügyelete és irányítása alá tartozó katonai szervezetek, továbbá mindezek jogelődei működése során keletkezett történeti értékű dokumentumokra terjed ki. Ezenkívül gyűjti a magyar hadtörténelemmel kapcsolatos maradandó értékű magániratokat.

A Hadtörténelmi Levéltár tudományos kutatóhelyként feldolgozza, és a nyilvánosság elé tárja az őrizetében lévő hadtörténelmi értékű anyagot. A levéltár tudományos és közgyűjteményi tevékenysége mellett fontos közhivatali funkciókat is ellát, katonai szolgálattal kapcsolatos igazolásokat ad ki. Folyamatosan átveszi – a HM HIM Központi Irattár közvetítésével – a katonai szervek levéltári megőrzésre kijelölt iratait. Őrizetében jelenleg 14 fondfőcsoportban, 4004 iratképző katonai szervezet és személy iratanyaga található. Ennek összesített mennyisége mintegy 7.300 iratfolyóméter. 17.158 tekercs mozgófilm és 8 millió mikrofilm felvételünk van. Hangtárunk kb. 300 hangfelvételt tartalmaz jobbára magnó kazettán. A fenti gyűjteményekben való eligazodáshoz eddig 100-nál több különböző szintű és fajtájú levéltári segédlet készült.

A levéltárról bővebben itt olvashatnak.

 

További információk:

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.
Telefon: +36 1 325 1676
Fax: +36 1 325 1677 (HM-fax: 44 112)
E-mail: hadtortenelmi.leveltar@mail.militaria.hu

Honlap: militaria.hu/adatb/leveltariuj/

Ügyfélfogadás:
kedd, szerda, csütörtök: 9.00–15.00

Kutatószolgálat:
kedd: 9.00–15.00
szerda–csütörtök: 9.00–16.00

közvetlen telefonszám: +36 1 325 1686
(csak nyitvatartási időben hívható)
E-mail: kutato@mail.militaria.hu