HU | EN | DE

Görögkatolikus Püspöki Levéltár (Nyíregyháza)

A 17. századtól nyomon követhetően az Alföld keleti részén bizánci szertartású, de magyar nyelvet használó keresztények is éltek. Számukra 1875-ben megalakult a Munkácsi Egyházmegye 33 magyar ajkú parókiáját magában foglaló Hajdúdorogi Külhelynökség, majd 1913-ban I. Ferenc József király, illetve X. Szent Piusz pápa létrehozta számukra a Hajdúdorogi Egyházmegyét. Az alapító bulla az egyházmegyét Hajdúdorogról nevezte el, az egyházmegye első püspöke, Miklósy István Debrecent, majd Nyíregyházát választotta székhelyéül. A trianoni békekötéssel az egyházmegye 75 parókiája Romániához került, amelyeket a Szentszék az ottani görögkatolikus püspökök joghatósága alá rendelt, a négy Csehszlovákiához került egyházközséget pedig a Munkácsi Egyházmegyéhez csatolta (ezek később az Eperjesi Egyházmegye joghatósága alá kerültek). 1968-tól a Szentszék engedélyezte, hogy a püspökség lássa el az összes magyarországi görögkatolikus lelkipásztori gondozását. Ez alól csak az eperjesi és munkácsi egyházmegye Magyarországon maradt parókiáit magában Miskolci Exarchátus (adminisztratúra) területe képez kivételt, amely azonban 1946 és 2011 között szintén a hajdúdorogi püspök joghatósága alatt állt. (2011-től önálló püspöke és székesegyháza van Miskolcon, határai pedig megegyeznek Borsod-Abaúj-Zemplén megye határával.)

A levéltár zömét a Hajdúdorogi Egyházmegye kormányzati iratai teszik ki, annak létrejöttétől, 1912-től kezdve, amely év egyben a levéltár alapítási éve is. Később azonban néhány régebben működő görögkatolikus egyházi szervezet fondja is a levéltárba került. Már 1913-ban átadásra kerültek például az akkor megszűnt Hajdúdorogi Külhelynökség iratai, 1976-ban pedig a Hajdúdorogi Főesperesség levéltárát is Nyíregyházára szállították.

A levéltár iratanyaga a két világháború ellenére sértetlenül megmaradt, összesen csak két iratcsomó tűnt el. A levéltár rendezése 1975-ben kezdődött, amikor megfelelő raktár- és irodahelyiséget kapott. Nagy fordulatot jelentett viszont a levéltár sorsában az 1989/90. évi rendszerváltás, amikor lényegesen szabadabbá váltak a személyi, anyagi és kutatási feltételek. 1993–1997 között történt meg az addig rendezetlen iratok számbavétele. Ekkor került sor került a levéltár teljes felújítására, amelynek során az iratok végre dobozokban nyertek elhelyezést a polcokon. Ekkor történt meg a hittudományi főiskola iratanyagának átvétele, és ekkor kezdődött a segédletek számítógépes földolgozása is. 2003 őszén a levéltárral szomszédos könyvtár a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola új épületébe költözött, így jelentős raktári hely szabadult fel a levéltár számára, amely lehetővé teszi az egyházközségeknél lévő történeti értékű iratok beszállítását is.

 

További információk:

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

Levelezési cím: 4025 Debrecen, Pf. 113.

Telefon: +36 52 870 560

E-mail: leveltar@hd.gorogkatolikus.hu

Honlap: https://hd.gorogkatolikus.hu/leveltar/index.php