HU | EN | DE

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár (Budapest)

Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen 1993-ban alakult levéltár jogutódja, amely megalakulásától kezdődően a mindenkori Könyvtárral közös szervezeti keretben működik. A közös szervezeti keretben való működési formára utaló megnevezés, a 2000-ben bekövetkező integrációtól kezdődően jelenik meg az intézmény hivatalos elnevezésében. A következő három évben az intézmény Szent István Egyetem (SZIE) Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár néven működött. 2003 szeptemberétől a Budai Campus kivált a SZIE-ből és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemhez (BÁKE) csatlakozott. A Könyvtár és Levéltár új hivatalos neve Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár lett.  A BÁKE elnevezése a 2004/05. tanévtől Budapesti Corvinus Egyetemre módosult. A Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár 2005-ben pedig, felvette a magyarországi kertészeti szakoktatás megalapítójának, Entz Ferencnek a nevét. Tevékenységét azóta, Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár néven folytatja, 2016-tól ismét a Szent István Egyetem (2020-tól Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) részeként.

A Levéltár egyrészt gyűjti és őrzi az átfogó feladatkörű igazgatási és egyéb egységek működése során keletkezett maradandó értékű iratait. Másrészt gyűjti és őrzi a Villányi úti Campuson működő három egyetemi kar (Kertészet-, Élelmiszertudományi és Tájépítészeti Kar), valamint a hozzájuk tartozó oktatási, kutatási és igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységek maradandó értékű iratait az elmúlt 150 évből. Legrégibb intézménytörténeti források az 1876-tól megmaradt hallgatói nyilvántartások.

Az egykori és jelenlegi tanárok, egyetemi dolgozók irathagyatékai (33 fond), valamint a magyar kertészettörténet muzeális dokumentumai (írott és tárgyi források egyaránt) is fellelhetők a gyűjteményben. A legrégebbi ilyen jellegű dokumentum egy 1697-ben kelt szőlőbirtok eladási szerződés. A levéltári anyag mennyisége 2014. január 1-én 93 fond, 95 állag, 3270 raktári egység (2869 doboz, 22 csomó, 383 kötet), összesen 399,55 ifm. A kutatók munkáját két forráskiadvány, az 1999-ben megjelent repertórium (a Könyvtár és Levéltár honlapján keresztül is elérhető), továbbá a rendszeresen frissülő fond- és állagjegyzék (szintén elérhető Könyvtár és Levéltár honlapján keresztül is) segíti.

Levelezési cím: 1118 Budapest, Szüret u. 2.

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44.

Tel: (06 1) 305 7109

E-mail: Dozsa.Gabor.Zoltan@uni-mate.hu   

Web: https://entzkonyvtar.wordpress.com/leveltar/