HU | EN | DE

Levéltárak

A Magyar Nemzeti Levéltár központi általános levéltár, amely megyei szervezeti egységekkel (tagintézményekkel) rendelkezik. A Magyar Nemzeti Levéltár központi szervezeti egysége az Országos Levéltár, megyei egységei tagintézményként működnek.

 A Magyar Országos Levéltár az általános jogutódja a 2012. szeptember 30-án beolvadással megszűnt megyei levéltáraknak, feladataikat 2012. október 1-jétől az addig Magyar Országos Levéltár néven működő Magyar Nemzeti Levéltár látja el. A megyei levéltárak intézményi önállósága a módosítás által megszűnt. azonban a közfeladat-ellátás tartalmi elemei azonban nem változtak.

 A Magyar Nemzeti Levéltár a magyar levéltári állomány 80%-át, összesen 307 ezer folyóméter iratanyagot őriz. Az Országos Levéltár mellett a 20 megyei levéltár integrálódott az új intézménybe, amelyek szakmai önállóságuk megtartásával működnek tovább.

 A Magyar Nemzeti Levéltár szakfeladatai közé a levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység, könyvkiadás és egyéb kiadói tevékenység és szakmai oktatás tartozik. A levéltár kutatótermei várják a szakembereket és a történelmi múlt iránt érdeklődő személyeket, de közel tíz millió dokumentum már az interneten is elérhető. A Magyar Nemzeti Levéltár egyre bővülő elektronikus levéltára, az elkészült adatbázisok mind több kutatónak teszi lehetővé, hogy otthonában, kényelmes körülmények között vizsgálja, elemezze az elmúlt évszázadok forrásait, dokumentumait.

 

Cím: Budapest I. ker. Bécsi kapu tér 2–4.

Postacím: 1250 Budapest, Pf. 3.

Telefon: +36 1 225 2800 (központ)
Telefon: +36 1 2252840 (kutatóterem)
Fax: +36 1 225 2817

Email: info@mnl.gov.hunagykutato@mnl.gov.hu

Web:   http://mnl.gov.hu

  

A Budapest Főváros Levéltára (továbbiakban: BFL) őrizetében lévő iratanyag legnagyobb részét a főváros jelenlegi területén egykor fennállott és működött különféle – városi, községi és járási – közigazgatási hatóságok iratai képezik. A levéltár maga is, noha szervezete, s intézményi jellege az idők folyamán számos változáson ment át, történetileg egyértelműen az egykori városigazgatáshoz kapcsolódik.Mivel 1950-ben, a törvényhatósági levéltárak államosításakor – az ország többi törvényhatósági levéltárához hasonlóan - ezen intézményt is területi alapra helyezték, a korábbi fővárosi önkormányzati szervek iratanyagai mellett, különféle fővárosi hatáskörű állami, s egyéb szervek iratsorozatai is az intézmény őrizetébe kerültek. A középkori Buda és Pest városi iratainak őrzési körülményeiről nem rendelkezünk adatokkal, s az 1686 előtti időszakból is csupán néhány iratot őrzünk. A Buda visszafoglalása (1686) után újrainduló városi élet hivatalos dokumentumait kezdetben a polgármester vagy a jegyző őrizte, majd a városi kancellárián tartották azokat. Uralkodói intézkedések nyomán a XVIII. század folyamán archiváriusokat neveztek ki, s az iratok biztonságos városházi megőrzéséről és rendjéről is gondoskodtak. 1873 után, a városegyesítést követően a régi pesti városháza mellett a használaton kívül maradt budai városháza pincéi, majd 1887-ben az Újvárosháza is a levéltári iratok őrzőhelyévé vált. A 19–20. század fordulóján a Károly-kaszárnyában helyezték el a Központi Városházát, ahol a levéltár még páncélszobát is kapott, viszont figyelmen kívül hagyták a távlati raktári szükségleteket. Az ezt követő legfontosabb fejlemény a terjedelmes irategyütteseknek a II. világháború alatt, 1943–1944-ben a Szent István-bazilika altemplomába történő menekítése volt; a legértékesebb dokumentumok pedig a Magyar Nemzeti Bank őrizetébe kerültek. Ezek Nyugaton tett kalandos útjukról végül sértetlenül tértek haza. A Városházán maradt iratok jelentős része viszont elpusztult az ostrom alatt. A lángok martalékává váltak többek között az állami anyakönyvi másodpéldányok, az egyesületi alapszabály-gyűjtemény, az alapítványi okmánytár, s jelentős kárt szenvedett számos polgármesteri ügyosztály két háború közötti évekből való iratsorozata is. A háború után az 1960-as évek elejéig a városigazgatás központi épületében csupán a munkaszobák álltak a levéltár rendelkezésére, ennek folytán a bazilikai igénybevétel, ahol később irodákat is létesítettek, véglegesen fennmaradt. Az 1960-as években azután egy városházi felújítás, s külső raktárak létesítése eredményeként, némileg enyhült a zsúfoltság. A legértékesebb feudális kori iratok is visszakerülhettek a Városháza felújított raktárhelyiségeibe. A Fővárosi Tanács az elhelyezési gondok végleges megoldása céljából 1972-ben a városegyesítés centenáriumára készülve új levéltárépület létesítését határozta el. A legveszélyeztetettebb bazilikai anyag ideiglenes elhelyezésére a II. kerületi Heinrich István utcai, Molnár Farkas által tervezett s csak félig megépült, ovális kupolája folytán azonban műemléknek minősített Magyar Szentföld templom épületét jelölték ki. A centenáriumi lelkesedés elmúltával már nem volt többet szó új épület létesítéséről, s 1976-ban ezen részleg véglegesítése mellett döntöttek. Az 1970-es évek folyamán a raktárak mellett mikrofilmező, restauráló és könyvkötő műhely is létesült. Ezt követte 1989 és 1991 között a hazai levéltártörténet második legnagyobb iratköltöztetési akciója. Sor került a bazilikai altemplomban senyvedő iratok fertőtlenítésére, s más iratcsoportokkal együtt a levéltár állományának zöme az egykori józsefvárosi Misura-féle kocsigyár Leonardo da Vinci közi átalakított épületébe került. Ez azonban nem jelenthette az elhelyezési gondok végleges rendezését, így a levéltárvezetés ismét felvetette az egységes, központi levéltárépület létesítésének gondolatát. 1998-ban végül a XIII. kerületi Teve utcára esett a választás, amelyre vonatkozóan az új tervpályázatot a Koris János vezette Budai Építész Műhely nyerte el. A megvalósítást a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tehervállalása tette lehetővé. Az alapkövet Demszky Gábor főpolgármester 2002. október 11-én helyezte el, s az új létesítmény 2004-ben nyitotta meg kapuit. A 23440 m2 hasznos alapterülettel rendelkező új épületben több mint 35000 iratfolyóméter iratot őriz, rendez és ad ki a kutatóknak és ügyfeleknek Budapest Főváros Levéltára. A levéltár magas színvonalon végzett feldolgozó és feltáró munkáját 2012-ben az Év Levéltára díjjal ismerte el a szakmai közönség. A Kutató- és Ügyfélszolgálat egyre bővülő tevékenységét és folyamatos fejlődését a levéltárak igazi felhasználói, a kutatók, is elismerték. 2012-ben a Magyar Családkutatók Egyesülete által alapított „Az Év kutatóhelye” díjat Budapest Főváros Levéltárának ítélték oda.

A levéltári nyilvántartó rendszer az Elektronikus Levéltári portálon keresztül érhető el.

A levéltárról bővebben itt olvashatnak. 

További információk, elérhetőségek:

Cím: 1139 Budapest Teve u. 3–5.

Postacím: 1554 Budapest Pf. 41

Telefon: +36 1 298 7500 (Portaszolgálat – központi hívásfogadás), +36 1 298 7517 (Titkárság)

Fax: 06 1 298 7555

E-mail: bfl@bparchiv.hu

Honlap: www.bparchiv.hu

Telefonos segítségnyújtás kutatáshoz: Hívd a levéltárost!

 

Ügyfélszolgálat: +36 1 298 7501, +36 1 298 7502
E-mail: bfl@bparchiv.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13.00–16.00

Kedd: 10.00–13.00

Szerda: 9.00–16.00

Csütörtök: 13.00–17.00

Péntek: zárva

 

Kutatószolgálat: +36 1 298 7503, +36 1 298 7504

Tervanyaggal kapcsolatos kérdések: +36 1 298 7514

E-mail: kutato@bparchiv.hu

Kutatószolgálat nyitvatartása:

Hétfő: 9.00–16.00

Kedd: 10.00–18.00

Szerda: 9.00–16.00

Csütörtök: 10.00–18.00

Péntek: zárva


Intézményi titkár: Fazekasné dr. Toma Katalin

Telefon: +36 1 298 7592

E-mail: tomak@bparchiv.hu