HU | EN | DE

MNL Tolna Megyei Levéltára évkönyve

Az MNL Tolna Megyei Levéltárának kiadványai a Hungaricana közgyűjteményi portálon érhetőek el. 

 

Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötet

Az utóbbi években szerencsére egyre erősödik a történettudomány művelőinek körében az eredeti forrásanyag közzétételére való igény, s a levéltárak is igyekeznek ennek kielégítésére minél több forrásművet közzétenni a történész szakma számára. A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára is csatlakozik jelen művek kiadásával a fenti törekvésekhez.

Az intézmény 1991-ben indított évkönyvsorozatának, a Tolna Megyei Levéltári Füzeteknek új, 14. kötete három, lokális és helytörténeti, továbbá egyház- és magyar társadalomtörténeti szempontból egyedi forrás kiadását tűzi ki célul eredeti szöveggel, jegyzetapparátussal, fordítással, glosszáriummal s természetesen bevezető tanulmányokkal.

A források keletkezésének időhatárai pontosan egy évszázadot fognak át, vagyis a 18. század húszas éveitől a 19. század húszas éveinek végéig. A bevezető tanulmányokkal ellátott forráskiadványok szövegét a szöveghez kapcsolódó képek színesítik. A szerzők közül Cserna Anna és Link Dóra a MNL Tolna Megyei Levéltár főlevéltárosai, Dr. Szilágyi Mihály nyugalmazott közgazdász pedig ismert helytörténész.

Szilágyi Mihály Takács Ádám szekszárdi főbíró 1725/26-évi számadása cím alatt egy értékes eltűntnek hitt történeti forrást ismertet. A szerző a város történetének ezen időszakát a település vezetőinek szemszögéből tekinti át. Szekszárd mezőváros gazdasági, társadalmi, közigazgatási életének értékes momentumait tárja elénk a 18. század első harmadából érzékletes, olvasmányos stílusban.

Cserna Anna „Pro memoria” Idős Bartal György jegyzetei az ősi juss visszaszerzéséről című írásában kitartó munkával törekedett arra, hogy betűhíven közölje Bartal György emlékiratát, valamint a zálog- és bevalló leveleket, a testvérek birtokfelosztásait, a szerződéseket. A forrás közlését a korszak nemesi társadalmának alapos ismeretéről tanúskodó tanulmány egészíti ki. A szerző főleg a zálogosítási folyamatokra koncentrál.

Link Dóra Kánoni látogatás Szekszárdon 1828-ban címmel az újkori magyar egyházi latinság biztos ismeretében dolgozza fel az adatgazdagsága miatt értékes egyházlátogatási jegyzőkönyvet, amely a magyar egyház-, társadalom- és művelődéstörténet-írást, a pécsi egyházmegye éppen kibontakozóban lévő újkori kutatását, valamint a szekszárdi helytörténeti kutatást is gazdagítja.

A megjelentetést mindenképpen indokolja a források helytörténeti és országosan is kiemelt jelentősége, műfaji sokszínűsége, továbbá a mellékelt apparátusok magas színvonala. Ugyanilyen lényeges szempont, hogy az előbbieknek megfelelően a kötet mind a korszak kutatói, mind az érdeklődő nagyközönség szempontjából komoly érdeklődésre számíthat.

 

A kötet postai úton megrendelhető. Ára: 2500 Ft + posta költség

Cím: MNL Tolna Megyei Levéltára

            7100 Szekszárd, Béla király tér 1. (Tel.: 74/311-718)