HU | EN | DE

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványa

 

Az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai a Hungaricana közgyűjteményi portálon, a tartalomjegyzék és a tanulmányok egy része pedig itt érhető el.

 

A személyes történelem forrásai.
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai.
I. Évkönyvek, 20.
Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva.
Nyíregyháza, 2014.

Az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 2014-ben adta ki 20. évkönyvét. A személyes történelem forrásai című kötetben 291 oldalon 3 fejezetben 17 tanulmány és egy válogatott bibliográfia kapott helyet. A kötet a 70 éves dr. Nagy Ferenc címzetes igazgató tiszteletére a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával jelent meg. Az írások többségét a 2012-ben Nyíregyházán és Nagykárolyban megtartott Nemzetközi Levéltári Napokon elhangzott előadások szerkesztett anyagai teszik ki.

A tanulmányok három téma köré csoportosulnak. Az elsőt a naplókra és visszaemlékezésekre épülő életrekonstrukciók alkotják. A második fejezetben a levelek alapján elbeszélt történetek olvashatók. A harmadik a Levéltárak, hagyatékok címet viseli, jelezve, hogy az ide sorolt írások több forrástípust használtak fel. A szerzők egyetemi és főiskolai oktatók, muzeológusok, levéltárosok.

Takács Péter Wesselényi Miklós 1821 és 1843 között vezetett naplóját mutatja be. Katona Csaba Slachta Etelka és Kölcsey Antónia egyaránt a reformkorban vezetett naplóját hasonlítja össze. Fazekas Rózsa Károlyi György öt fiának közép- és felsőfokú tanulmányait elemzi. Kujbusné Mecsei Éva egy Nyírségben dolgozó gazdatiszt önéletírását teszi közzé. Gottfried Barna Szántó Lőrinc székely tüzér első világháborúra való visszaemlékezését közli, Bene János pedig a nagy háborúban tisztként harcoló Jékey Ferenc naplójából ad közre részleteket. Láczay Magdolna Gégény református parókiájának diáriumáról ír. Kövér György A történetíró személyes forrásai című tanulmányában két történészről, Paikert Alajosról és Szabó Istvánról a korabeli feljegyzések alapján tár fel újabb információkat.

Nagylúcsei Dóczy András pályájáról levelei segítségével Mohácsi Endre ad képet. Kovács Ágnes Károlyi Sándor és Barkóczy Krisztina házastársak levelei alapján a 18. század elején élt főúri család életét mutatja be, míg Papp Klára a 18. század végi Csáki–Jósika házaspár kapcsolatait vázolja fel. Mishuk, Mikhaylo írásából kiderül, hogy Budenz József magyar akadémikus hogyan segítette Petrov orosz tudós munkáját a munkácsi kolostor könyvtárában.

A harmadik csoportba sorolt tanulmányok sorát Henzsel Ágota Debreceni Tamás pataki prefektusságának első évéről (1633) készült írása nyitja. Nagy Dóra egy 19. századi beregi ügyvéd tevékenységét rekonstruálja a feltárt irattöredékekből. Szabadi István a beregi református egyházmegye régi levéltárának iratanyagát adja közre. Bánszki Hajnalka az anyakönyvi és igazgatási iratokból vázolja a 19. században élt Zajácz József nyíregyházi polgár életét. Zsoldos Ildikó Vécsei Mária és Vécsei Magdolna eltérő életútját veti össze, elsősorban a családi levéltár alapján. A könyvet az intézmény könyvtárában meglévő kötetek Kocsis György által összeállított válogatott bibliográfiája zárja.

Az olvasót személy- és településnév mutató segíti.

A kötet már elfogyott. Az összes tanulmány itt olvasható. A tartalomjegyzék és néhány tanulmány ezen a lapon érhető el.