HU | EN | DE

MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára évkönyve

Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára kiadványai elérhetők itt.

Zounuk 29. – Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára évkönyve

2015. március 31-én jelent meg a ZOUNUK Levéltári Évkönyv 29. kötete. A közel három évtizedes múlttal rendelkező tudományos kiadványban a megye és a megyeszékhely történetével kapcsolatos tanulmányokat, forrásközleményeket találhatnak az olvasók több mint 400 oldalon.

Az évkönyv a megyei tudományos közélet meghatározó szereplője. A kiadványban felkérés alapján történészek, levéltárosok, muzeológusok, helytörténet-kutatók számolnak be tanulmányok, forrásközlemények formájában a megyével kapcsolatos – levéltári forrásokra épülő – legújabb kutatási eredményeikről. A kötet az elmúlt évtizedek során a megye legjelentősebb tudományos periodikájává vált, a kiadvány helyi és országos szinten is magas tudományos színvonalat és szakmaiságot képvisel. A ZOUNUK kötetei szerkezetileg két nagy részre tagolódnak: egyik a tanulmányok, a másik az adattár, amely forrásfeldolgozásokat tartalmaz. 2014-ben a ZOUNUK 29. kötetében az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára levéltárosainak publikációi mellett a társintézmények, valamint más országos kutatóműhelyek, közgyűjtemények munkatársainak tanulmányai is helyet kaptak. A kötetben összesen 8 publikáció, 6 tanulmány és 2 forrásfeldolgozás jelent meg a tudományos közlés szabályainak szem előtt tartásával. A kötet szerves részét jelenti a minden tanulmányhoz tartozó 1-2 oldalas német nyelvű összefoglaló, továbbá 5-7 képes illusztráció, valamint a kötetben való eligazodást segítő, a kiadvány végén található név- és helynévmutató.

Az idei kiadványban a tanulmányok között olvashatunk a megye élelmiszeriparának történetéről, a vármegye élén egymás után főispáni rangot viselő három Almásy fivérről, az országos hírű mintauradalmat kialakító, valamint élelmiszer- és textilipari vállalatot alapító szászbereki báró Kohner családról, valamint Szolnok polgári repülésének a háborúig ívelő történetéről is. A Jászkun Kerületek 170 évvel ezelőtti társadalmi viszonyairól ad képet az a tanulmány, mely az 1830-as években véghezvitt gyilkosságokról, köztük az akkor elterjedt gyermekek és csecsemők sérelmére elkövetett, vagy méreggel végrehajtott emberölésekről mutat átfogó képet. Az 1956-os forradalmat követő hároméves terv számbavétele az emberek emlékezetében mind a mai napig megőrzött szocialista iparosítás időszakát eleveníti fel. A kötetet két adattár, a Bagi Gábor által közzétett, Szolnok megye önkényuralom idején élt nagybirtokosairól szóló összeállítása, illetve Cseh Gézának egy valóban rendkívüli életútról, a vészkorszak üldözötteit saját élete veszélyeztetésével menekítő közhivatalnok, Szarka Gyula főszolgabíró története zárja.

A kötet 2.500 Ft-os áron a Levéltárban vásárolható meg, illetve postai utánvéttel is megrendelhető.