HU | EN | DE

Tájékoztató

(0 megjegyzés)

A Magyar Levéltárosok Egyesülete ezúton nyújt tájékoztatást a tagság részére a tagdíjfizetésről és a tagok adatainak kezeléséről.

 

Az egyesületi tagok adatainak kezelésével kapcsolatos információk:

2018. május 25-től hazánkban is (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.-el együtt) a GDPR (a személyes adatok védelméről szóló, az Európai Unió és az Európai Tanács által elfogadott rendelet, General Data Protection Regulation) szabályoz szinte mindent, ami személyes adatokkal kapcsolatos: azok összegyűjtését és rögzítését, tárolását, módosítását, továbbítását, egyszóval: bármilyen szintű felhasználását. E szabályozásnak kell, hogy megfeleljen a Magyar Levéltárosok Egyesülete is.

Az egyesületeknek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény alapján jogszabályi kötelezettségük a tagnyilvántartás vezetése.

Az Egyesület tagjairól az alábbi adatokat tartja nyilván: név, munkahely, beosztás, lakcím, postacím, e-mail cím, születési hely és dátum.

Amennyiben adatainak kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatban észrevétele van, kérjük, hogy az alábbi tájékoztató 3. pontja szerint járjon el.

Adatkezelési tájékoztató

 

Tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk:

A 2018. évi tagdíj, illetve az esetleges tagdíjfizetési elmaradás befizetésének határideje: 2019. január 10.

A 2019. évi tagdíjak befizetésének határideje: 2019. február 18.

Tájékoztató tagdíjakról és a tagdíjfizetés módjáról

Az Egyesület Alapszabályának 3. § 8 - 12. pontja alapján megszűnhet a tagsága annak, aki tagdíját 2 éven keresztül, ismételt felszólítás ellenére sem fizette be.

Az Egyesület 2019 elején tagfelülvizsgálatot tart és a jövőben határozottan kívánja érvényesíteni az Alapszabály fenti rendelkezéseit.

 

Az MLE elnökének teljes tájékoztató levele innen érhető el.

Friss bejegyzések

Archívum

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kategóriák

Szerzők

Feliratkozások

RSS / Atom