HU | EN | DE

MLE tájékoztató

Tájékoztató 2020. évi tagdíj fizetésről és érvényesítő matricák átvételének rendjéről

Kedves MLE tagok!

 Az alábbiakban szeretnénk rövid tájékoztatást adni a 2020. évi érvényesítő matricák és az újonnan készített tagsági kártyák átvételének rendjéről. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy érvényesítő matricát csak azoknak a tagoknak áll módunkban kiadni, akik a 2020. évi tagdíjat befizették!

Emlékeztetőül az MLE 2/2017. (05. 11.) sz. Közgyűlési határozat értelmében 2018. január 1-jétől a tagdíj összege:

4 000 Ft/fő/év,

amelyből 50 % kedvezményt kapnak a diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos hallgatók, a nyugdíjasok, valamint a GYES-en, GYED-en lévők. Tagdíjuk

2 000 Ft/fő/év.

Semmilyen más jogcímen, pl. 4, 6 órás munkaviszony, minimálbér, közmunka, esti tagozatos hallgató, stb. kedvezmény nem adható.)

Az egyesület Alapszabálya szerint az egyesület rendes tagja választói jogot élvez és választható az egyesület bármely tisztségébe, joga van részt venni a közgyűlésen, az egyesület által szervezett konferenciákon, vitákon, előadásokon és egyéb rendezvényeken. (3. § 13. pont) Továbbá köteles az alapszabály célkitűzéseiben elfogadottak végrehajtásában és az alapszabály betartásában közreműködni, az egyesület szervei által hozott határozatokat betartani, az egyesület munkájában tevékenyen részt venni, valamint a tagdíjat rendszeresen fizetni. (3.§ 14. pont) Megszűnik annak a tagsága, aki tagdíját 2 éven keresztül – ismételt felszólítás ellenére sem – fizette be. (3. § 8 - 12. pont)

  A 2020. évi tagdíjának összegét kérjük ÁTUTALÁSSAL befizetni a Magyar Levéltárosok Egyesülete nevére az OTP 11705008-20106720-00000000 számlaszámra (vagy bármely OTP bankfiókban személyesen is befizethető). Közleményként kérjük feltüntetni a befizető nevét, akinek a tagdíját befizetik. Ha több személy tagdíja kerül befizetésre, akkor kérjük annak feltüntetését is, hogy ki, mennyit fizet. (Pl. XY 4000 Ft, XYné 2000 Ft, DrXY 4000 Ft) Abban az esetben, ha valamely intézmény átvállalja a dolgozói tagdíját, kérjük a névsort külön is elektronikusan, szerkeszthető formában elküldeni az mle.titkarsag@gmail.com címre.

A tagdíj befizetésének határideje: 2020. február 24. (hétfő).  Tagsági kártyát csak azok a tagok kérjenek, akiknek a kártyája elveszett vagy a neve megváltozott. A kártya díja 400 Ft/fő, amely a tagdíjjal együtt fizetendő. (Tehát összesen 2.400,- Ft, vagy 4.400,- Ft a befizetendő. Kártyadíjat csak és kizárólag azoknak kell fizetnie, akik új kártyát kérnek!) 

  1. A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeinek munkatársai – illetve ahol a levéltár vállalja ott a nyugdíjas kollégák is – érvényesítő matricáit (és az esetleges tagsági kártyákat) 2020. február 20-ig juttatjuk el a levéltárakba. Átvenni ezen időpont után a megyei levéltárakban lehet azokat a helyszínen meghirdetett rend szerint.
  2. Az Magyar Nemzeti Levéltár központi szervezeti egységei és az OL munkatársai a matricákat és a kártyákat 2020. február 24-től vehetik át Farkas Andrea szekcióvezetőnél (Bécsi kapu tér 2-4., I. emelet Titkárság 33-as szoba, 9-15 óra között) a helyszínen meghirdetett rend szerint.
  3. A Budapest Főváros Levéltárában dolgozó egyesületi tagok matricáikat 2020. február 27-től vehetik át Lovász Mariannától,

kedd 9-12 óra

csütörtök 14-16 óra között

  1. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársai az intézményen belül megállapított rend szerint vehetik át.
  2. Azok a tagok, akik a fenti csoportok egyikébe sem tartoznak, az alábbi módokon vehetik át a matricákat és a kártyákat:

A., Budapest Főváros Levéltára főigazgatói titkárságán (1139 Bp., Teve u. 3-5.) Lovász Marianna adminisztrátornál, az alábbi időpontokban:

kedd 9-12 óra

csütörtök 14-16 óra

B., A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárában (1093 Bp., Fővám tér 8. I. em. 121.)

  1. március 5-én 16-18 óra között

(Készpénzes fizetés nem lehetséges. Aki több személy matricáját venné át, attól meghatalmazást kérünk.)

  1. Kérjük mindazokat a vidéki tagokat, akiknek egyik átvételi mód sem megfelelő, jelezzék az mle.titkarsag@gmail.com e-mail címen, hogy milyen postai címre küldjük el nekik a matricákat. Ebben az esetben magánszemélyektől 400 Ft postaköltséget kérünk.

Kérjük, hogy akinek valamilyen adata (pl. neve, e-mail címe) megváltozott, az mle.titkarsag@gmail.com címre írja meg.

Kérjük, hogy akik nem kívánnak a továbbiakban tagok maradni, e-mail-ben jelezzék az mle.titkarsag@gmail.com címre, mert a törlés/kilépés tényét a Választmányi ülésnek is jóvá kell hagynia.

Budapest, 2020. január 20.

 

Köszönettel:

            Zsidi Vilmos, titkár