HU | EN | DE

Információ- és record management mesterszakos szakirány

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a Magyar Nemzeti Levéltárral (MNL) és Budapest Főváros Levéltárával (BFL) közösen a levéltáros mesterképzés részeként Információ- és record management mesterszakos szakirányt indít levelező munkarendben a 2018/2019. tanév őszi félévétől.

Napjainkban mind a közszféra számtalan területén, mind pedig a gazdasági életben egyre sürgetőbb igény mutatkozik olyan jól képzett szakemberek iránt, akik képesek a digitális iratanyagot annak keletkezésétől kezdve kompetensen és szakszerűen kezelni. Olyan szakemberekre van szükség, akik jogi és technikai (informatikai) tekintetben is felkészülten tudják szabályozni az iratanyaghoz való hozzáférés szintjeit szerven vagy cégen belül az elektronikus irat keletkezésének időpontjától; képesek gondoskodni annak megfelelő rendszerben való biztonságos és visszakereshető tárolásáról, őrzéséről és archiválásáról; valamint — köziratok esetében — jogszabályilag előírt átadásáról az illetékes levéltárnak. Az ilyen kompetenciákkal és ismeretekkel rendelkező szakemberek munkája nemcsak ellátja, de messze felül is múlja a klasszikus irattári munkát: az angolszász területen mára meghonosodott kifejezéssel iratmenedzseri (record manager-i) tevékenységet végeznek. Munkájuk sokkal gördülékenyebbé és hatékonyabbá teszi az őket foglalkoztató szerv vagy magáncég iratkezelését és egész ügymenetét.

Az ELTE mint Magyarország legnagyobb múltú és legszélesebb képzési palettával rendelkező felsőoktatási intézménye, valamint az MNL és a BFL mint a két legnagyobb és legkiválóbb minősítettségű szakembergárdával rendelkező, legjobban felszerelt hazai levéltár ennek az igénynek kívánt megfelelni, amikor Magyarországon és a közép-európai térsében elsőként 2017-ben akkreditáltatták az információ- és records management képzést (hasonló jellegű mesterszintű egyetemi szak az Európi Unió egészében is csupán az Amszterdami Egyetemen létezik).

 A képzés elméleti tárgyait az ELTE levéltáros és jogász tanárai fogják tanítani. A gyakorlati kurzusok — és az erősen gyakorlatorientált képzésben ezek vannak túlsúlyban — oktatói pedig vagy az MNL és a BFL szakterületükön idehaza a legmagasabban képzett, több éves oktatói tapasztalattal is rendelkező munkatársai, vagy a versenyszférából érkezett előadók. A gyakorlati kurzusok helyszínei az MNL és a BFL kimondottan ilyen célokra kialakított, kiválóan felszerelt kabinetjei.

 A képzést levelező munkarendben indítjuk, az órákat minden félévben hat hétre csoportosítjuk, mégpedig mindig csütörtök délutánra, valamint péntek délelőttre és délutánra. A kurzusok látogatáskötelesek. Az elméleti jellegű kurzusokhoz tartozó vizsgákat minden félévben további két pénteki napon tartjuk. A félévek pontos időbeosztását a félév kezdete előtt eljuttatjuk valamennyi hallgatónk e-mail címére. A képzés tandíja — a jogszabályi előírásokkal összhangban — félévenként 300 ezer forint. A négy féléves képzés eredményes elvégzése esetén a hallgatók mesterszakos egyetemi diplomát kapnak az ELTE-n.

 Mesterszakos képzésünkre történész, levéltáros, informatikai, jogi és közigazgatás-tudományi szakokról is lehet jelentkezni a felsőoktatási felvételi országos internetes felületén (felvi.hu). A jelentkezési határidő: február 15.

 A képzési terv letölthető ide kattintva (PDF formátum)

 

 

Friss bejegyzések

Archívum

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kategóriák

Szerzők

Feliratkozások

RSS / Atom