HU | EN | DE

Felhívás a 2022. évi Osváth Lajos-díj pályázatára

(0 megjegyzés)

Felhívás a 2022. évi Osváth Lajos-díj pályázatára

 

Tisztelt Kollégák!

Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben díjat alapított, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. A díjjal járó elismerések anyagi fedezetét az MLE-vel kötött megállapodás keretében az Osváth-család leszármazottjai biztosítják.

Az Osváth Lajos-díj két tagozatból áll:

  1. Osváth Lajos díj az egyesületi munkáért.
  2. Osváth Lajos díj a levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi műért

 Az Osváth Lajos díj odaítélésére tagozatonként évente váltakozva kerül sor, azaz egy-egy tagozat díjának odaítélése kétévente történik. Az eredményhirdetésre és a díjátadásra idén 2022. július 11-én kerül sor Székesfehérvárott az MLE éves vándorgyűlésén.

A díj tartalma:

1.       Adományozást igazoló oklevél

2.       Plakett (előoldalán Osváth Lajos portréja, és felirat: „Osváth Lajos-díj”, hátoldalán a tagozat megnevezése)

3.       Pénzbeli juttatás (nettó 100.000,- Ft)

 2022-ben a levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi műért díj kerül kiadásra.

 A díj odaítéléséről döntő kuratóriumot az MLE állítja fel, az Osváth család leszármazottai a mindenkori kuratóriumba egy tagot delegálnak. A kuratórium létszáma 3 fő.

Az Osváth Lajos-díj a levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi műért tagozat esetében pályázatot kell benyújtani.

Pályázni lehet a tárgyévben, illetve az azt megelőző két évben megjelent, levéltári forrásfeltáráson alapuló elsősorban család- és/vagy társadalomtörténeti, illetve tágabb értelemben történettudományi művel. A pályamű lehet önálló monográfia, vagy legalább 2 szerzői ív terjedelmű tudományos tanulmány.

Beadandó dokumentumok:

(1) A pályamű nyomtatásban megjelent két példányát kell eljuttatni az Egyesület címére (1139 Bp., Teve u. 3-5.) Nyomtatásban megjelent mű teljes értékű elektronikus másolatával is lehet (pdf) pályázni.

(2) A pályázathoz rövid szakmai életrajzot és publikációs listát is kérünk eljuttatni.

(3) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatait az MLE kezelheti, a nyertes adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően közzé teheti.

Az elektronikusan beküldendő dokumentumokat az alábbi címre várjuk: mle.titkarsag@gmail.com címre.

A mű és az egyéb kötelező dokumentumok beérkezési határideje: 2022. május 31.

Egyéb feltétel:

A pályázó személynek legalább kétéves, érvényes MLE tagsággal kell rendelkeznie

A nyertes pályázó vállalja, hogy Esztáron, Osváth Lajos szülőhelyén, egyeztetett időpontban az önkormányzat rendezvényén 1 éven belül egy előadást tart. Az előadás szerkesztett változata megjelenik a Levéltári Szemlében.

 

Budapest, 2022. április 19.

 

Dr. Kenyeres István s. k.

elnök

 

A hivatalis kiírás itt olvasható.

Friss bejegyzések

Archívum

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kategóriák

Szerzők

Feliratkozások

RSS / Atom