HU | EN | DE

Dr. Kenyeres István főigazgatói kinevezése

A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én tartott ülésén újabb öt évre megválasztotta dr. Kenyeres Istvánt Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának. Kinevezéséhez gratulálunk!

Kenyeres István az ELTE BTK történelem és levéltár szakos hallgatójaként 1994-től kezdett dolgozni Budapest Főváros Levéltárában. 2003-ban szerzett PhD fokozatot középkori- és kora újkori magyar történelemből. 1998-tól osztályvezető, 2005-től főosztályvezető, 2006 és 2013 között tudományos-szakmai főigazgató-helyettes. 2013-ban a Fővárosi Közgyűlés megválasztotta Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának.

2005-től részt vesz az ELTE BTK levéltár szakos képzésében, valamint 2001-től a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Tanszékén a „Történelem segédtudományai” tárgyat oktatja. 2013-tól címzetes egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) 2014-től címzetes egyetemi tanár (Kodolányi János Főiskola). 2016-tól a Hungaricana – Közgyűjteményi Portál szerkesztőbizottsági tagja, a Századok kora újkori rovatvezetője, a Fons és az Urbs főszerkesztője valamint a Fons Könyvek sorozatszerkesztője. Számos szakmai testület, bizottság tagja, 2016 óta a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke. Felelős vezetőként részt vett az Elektronikus levéltár projekt (2009–2013) megvalósításában. Munkája elismeréseként 2017-ben a Fővárosi Közgyűlés a „Budapestért” díjat adományozta neki.

Történészi munkássága során több kutatói ösztöndíjat nyert el. Folyamatosan jelennek meg publikációi levéltártani, levéltárügyi témákban és 16–17. századi gazdaságtörténeti, hivataltörténeti tematikában.

Kenyeres István a főigazgatói posztra beadott pályázatában foglalta össze Budapest Főváros Levéltára öt évre szóló szakmai fejlesztési koncepcióját, valamint az intézmény szervezeti működtetésére, humánerőforrás gazdálkodására és intézményi gazdálkodására vonatkozó vezetői programját. A Levéltárban eltöltött 24 év, és ezen belül az elmúlt 20 év vezetői tapasztalata összegződött a beadott pályázatban. A koncepció meghatározó vezérfonala az a 21. századi modern levéltári szemlélet, miszerint a levéltár egy nyitott, szolgáltató intézmény, amely igyekszik hasznos lenni az állampolgárok számára. A vezetői program összefoglalta az elmúlt évek során megvalósult tevékenységeket, amelyek arról tanúskodnak, hogy a főváros levéltára meg tud felelni a 21. század kihívásainak, és amelyekre az elkövetkező öt évben majd építeni lehet. Kiemelt hangsúlyt kapott a levéltár digitalizálási stratégiája, ezen belül a nemzetközileg is jelentős elismerést szerzett „Budapest időgép” internetes alkalmazás továbbfejlesztési terve. A koncepció aláhúzza a nemzetközi kapcsolatok fontosságát, amely biztosítja Budapest Főváros Levéltára pozicionálását az európai levéltári struktúrában. A koncepció fontos részét képezi azon új utak, módszerek felvázolása, amellyel egy szélesebb rétegek érhetők el és kapcsolhatók be a levéltári tevékenységekbe.

 A 21. századi kihívásoknak azonban csak tervszerű szakmai munkával, az alapfeladatok szakszerű és pontos elvégzése révén lehet eleget tenni. A levéltár partnere az iratképzőknek, iratkezelési szabályzatokban működik közre, selejtezéseket hagy jóvá, iratanyagot vesz át, őriz és dolgoz fel szakszerűen, adatbázisokat épít tömegesen, digitalizál, restaurál, e-iratokat vesz át, digitális állományokat rendez, archivál és tesz hozzáférhetővé. A szakmai feladatok magas színvonalú elvégzésének alapvető feltétele az intézmény megfelelő szervezeti működtetése, a humánerőforrás gazdálkodás és intézményi gazdálkodás. E három terület súlyát mutatja, hogy az erre vonatkozó elképzelések külön dokumentumban kerültek részletezésre.

Az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a Főváros számára kiemelt jelentőséggel bír a levéltár. Ezt jelzi a fenntartó részéről nyújtott beruházási és felújítási támogatások jelentős összege, a működéshez szükséges kiadások egyre növekvő mértékű finanszírozása is. A Főváros támogatása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a BFL valóban az európai vezető levéltárak sorába tartozzon. A főigazgatói megbízatás újabb öt évre való odaítélése azt mutatja, hogy a fenntartó számára az előterjesztett koncepció zálogul szolgál arra, hogy Budapest Főváros Levéltára képes érdemi válaszokat adni a 21. század levéltárügyet érintő kihívásaira.

Dr. Kenyeres István pályázata Budapest Főváros Levéltára főigazgató posztjára innen letölthető (PDF formátumban).

 

 

 

 

 

 

Friss bejegyzések

Archívum

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kategóriák

Szerzők

Feliratkozások

RSS / Atom