HU | EN | DE

Koronavírussal kapcsolatos magándokumentumokat is gyűjtenek levéltárak

(0 megjegyzés)

A levéltárak életét nemcsak az intézmények bezárása, az otthoni munkavégzés megszervezése, a digitális szolgáltatások biztosítása, illetve a levéltárakban dolgozó munkatársak mindennapi életében bekövetkezett kényszerű változások határozták meg az elmúlt időszakban.

 

Elsőként, május elején a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára jelentette meg felhívását „Járványból történelem” címmel, amelyben arra buzdítják a magánszemélyeket, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet uralta mindennapjaikról készített naplókat, feljegyzéseket, fotókat, videókat stb. adják be a levéltárba, hogy a jövő generációi személyes reflexiókon keresztül is megismerhessék a fertőzés egyénre, társadalomra, közigazgatásra, oktatásra, egészségügyre és gazdaságra gyakorolt hatásait. Tájékoztatásuk szerint már érkeztek felajánlások és továbbra is várják a különböző magániratokat, amelyek iratértékelést követően kerülhetnek be az állományukba.

A teljes felhívás itt tekinthető meg: https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/felhivas_0

 

A Műegyetem polgárait szólította meg a BME Levéltár, amely speciális gyűjtemény építésébe kezdett. Arra hívták fel a hallgatók, oktatók és munkatársak figyelmét, hogy amikor legutóbb az 1918-as spanyolnátha járvány egészségügyi okból bezárásra és az egyetemtől távolmaradásra kényszerítette elődeiket, abból az időszakból nem maradtak fenn magániratok az intézményben, ezért a mostani pandémiás helyzetben a kortárs történelmi eseményre adott válaszok személyes forrásait is várják. A felhívás megjelentetése utáni napon már kaptak is videót egy hallgató egy napjáról a karanténban. Emellett az egyetem és szervezeti egységei honlapjain közzétett dokumentumokat, illetve különböző híranyagokat már most rendszerezve archiválják, jelenleg több mint 150 szöveg-, illetve képfájl található "virotékájukban" (az egyetem koronavírussal kapcsolatos hivatalos dokumentumainak egy részét az egyetemi iratkezelési szabályozásoknak megfelelően hivatalból átveszik és megőrzik, ám ezek nem azonnal kerülnek be).

A teljes felhívás itt tekinthető meg: https://www.omikk.bme.hu/leveltar/hirek/20200618/specialis-gyujtemeny-koronavirus

 

Hasonló munkába kezdtek az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban is. Ott elsőként a különböző egyetemi honlapokon, közösségi és médiafelületeken fellelhető dokumentumokat térképezik fel, gyűjtik be és archiválják. Elmondásuk szerint az ELTE-n több egység is foglalkozik a járvánnyal kapcsolatos különböző szempontú adatgyűjtéssel, kiértékeléssel (pl. az Oktatási Igazgatóság), illetve az egyetemi újságban is jelentek meg hallgatói beszámolók a távoktatás napos és árnyas oldaláról. Az online elérhető anyagok összegyűjtését és archiválását követően ők is tervezik az egyetemi polgárok személyes fényképeire, dokumentumaira, megéléstörténeteire fókuszáló gyűjtőkampány indítását.