HU | EN | DE

A 110 éves Pécsi Városháza – Emlékkonferencia

Pécs Mj. Város Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt A 110 éves a Pécsi Városháza című emlékkonferenciára, amely 2017. június 8-án, csütörtökön délelőtt 9 órai kezdettel kerül megrendezésre a Pécs Városi Önkormányzat 1. emeleti közgyűlési termében.

Az emlékülés programja:

9.00

Lovász István dr. Pécs mj. város jegyzője

Megnyitó

9.00-9.10

Páva Zsolt dr. Pécs mj. város polgármestere: Köszöntő

Levezető elnök:

Vargha Dezső dr. ny. főlevéltáros

9.10-9.30

Pilkhoffer Mónika dr. egyetemi adjunktus, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék:  A városháza, mint  épülettípus, különös tekintettel a pécsi városháza épületére

9.30-9.50

Raymann János elnök Baranya Megyei Éremgyűjtők Egyesülete: A pécsi városháza érmeken

9.50-10.10

Nagy Imre Gábor főlevéltáros, megyei levéltárigazgató-helyettes Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára: Pécs város igazgatása a 20. század elején

10.10-10.30

Bodor  Mihály dr. levéltáros Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára: Az 1907. évi anyakönyvi reform és pécsi gyakorlata a születési- és a halotti anyakönyvek vonatkozásában

10.30-10.50

Tegzes Ferenc dr. ny. főlevéltáros: A házassági anyakönyvek forrásértéke az 1907. évi reform előtt és után 1895-1910.

10.50-11.00  SZÜNET

11.00-11.20

Ács Marianna dr.  vezető Baranyai Református Egyházmegye Levéltára, tanársegéd PTE BTK NTI Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék: A gyülekezet -építő Nyáry Pál tevékenységének első időszaka a Pécsi Református Egyházközségben (1902-1914)

11.20-11.40

Kaposi Zoltán dr. habil. prof. D. Sc. PTE KTK: Pécs  gazdasági helyzete a 20. század első évtizedében

11.40-12.00

Majdán János dr. habil. docens PTE BTK Újkortörténeti Tanszék: Pécs és a vasút a 20. század első évtizedében  

12.00-12.20          

Panyik István ifjúsági mentor Baranya Megyei Kormányhivatal: Pécs város bérházépítészete a századfordulón (1890-1910)

12.20-12.40

Hozzászólások, szakmai vita

12.40-13.40

EBÉDSZÜNET

A konferencia folytatása 13.40

Megnyitó

Lovász István dr. Pécs mj. város jegyzője

Levezető elnök:

Vargha Dezső dr. ny. főlevéltáros

13.40-14.00

Márfi Attila ny. főlevéltáros: A Pécsi Nemzeti Színház első időszaka (1895-1914)

14.00-14.20

Kovács Orsolya PhD habil. docens, főmuzeológus Janus Pannonius Múzeum: Pécs művészeti életének áttekintése (1896-1914)

14.20-14.40

Pásztor Andrea történész-főmuzeológus  Janus Pannonius Múzeum: Pécs alsó- és középfokú oktatása a millenniumtól az első világháború kitöréséig

14.40-15.00

Vargha Dezső dr. ny. főlevéltáros: Pécs zenei élete és sajtóviszonyai (1896-1914)

15.00-15.40

Hozzászólások, szakmai vita

15.40-15.55

Vargha Dezső dr. ny főlevéltáros:

Zárszó

15.55-16.00

Lovász István dr. Pécs mj. város jegyzője

 

A konferencia bezárása.