HU | EN | DE

Budapest egyesületei

Keresés a HUNGARICANA oldalán

Budapest Székesfőváros egyesületi nyilvántartása és alapszabály-gyűjteménye a főváros 1945. évi ostromának idején elpusztult, így a levéltár csak az 1945-1950. közötti alapszabály-gyűjteményt, valamint az 1950-ben Budapesthez csatolt városok és községek alapszabályainak gyűjteményét őrzi. Az egyesületekre vonatkozó információk zöme a fővárosi, a kerületek, az 1950-ig önálló peremvárosok és községek különféle közigazgatási irategyütteseiben található és jelenleg csak hosszas, fáradságos munkával tárható fel. A Budapest egyesületei adatbázis célja egyrészt az egykori egyesületek minél teljesebb jegyzékének összeállítása és a rájuk vonatkozó alapadatok elérhetővé tétele, másrészt az, hogy a levéltár különböző fondjaiban található, rájuk vonatkozó iratokhoz is elvezesse az érdeklődőt. Első lépésben a különböző fennmaradt egyesületi nyilvántartásokat (melyek az elpusztult 1945 előtti alapszabály-gyűjteményt és törzskönyvet csak részlegesen pótolják) teljes körűen feldolgoztuk, kiegészítve Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei (Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, Budapest, 1936.) című alapvető munkájában közölt adatokkal. A közigazgatási iratokban lappangó egyesületi vonatkozású ügyek közül jelenleg Budapest Székesfőváros Tanácsi Ügyosztályok Központi Irattára 1873–75. évi irataiban és a Politikai iratok gyűjteményében található egyesületi ügyek szerepelnek. Az adatbázis az egy egyesület – egy rekord elvén épül fel. Az egyes egyesületeknél közöljük a rájuk vonatkozó iratok jelzeteit. Az adatbázisban jelenleg szereplő feldolgozott irategyüttesek és egyesület-kataszterek: Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, Budapest, 1936. [Statisztikai Közlemények] 119–166. old. IV.1409.k Budapest Székesfőváros Polgármesterének iratai. Egyesületi nyilvántartások és iratok 1945–1954. IV.1427 Az 1949. évi XXVI. törvénycikk alapján Budapesthez csatolt városokban és községekben működött egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1878–1949. IV.1429 Budapest Székesfőváros Egyesületi Alapszabályainak Levéltári Gyűjteménye 1945–1952. IV.1471.e Budapest Székesfőváros II. Kerületi Elöljáróságának egyesületi, üzleti nyilvántartásai 12–14. kötet Egyesületi Nyilvántartó 1928–1949. BFL IV.1473.a Budapest Székesfőváros IV. Kerületi Elöljáróságának általános iratai. 475–485. kisdoboz, 5631/1–680 közigazgatási rendszám, fővárosi egyesületi felszámolási iratok. BFL IV.1473.b Budapest Székesfőváros IV. Kerületi Elöljáróságának ipar-, tanonc- és egyesületi nyilvántartásainak iratai. 63–64. kötet Egyesületi nyilvántartó 1935–1949. BFL IV.1474.c Budapest Székesfőváros V. Kerületi Elöljáróságának iparügyi és egyesületi nyilvántartásai. 50. kötet Egyesületi nyilvántartó 1926–1948, IV.1475.f Budapest Székesfőváros VI. Kerületi Elöljáróságának egyesületi nyilvántartási iratai 1911–1943. 1–4. kisdoboz IV.1476.b Budapest Székesfőváros VII. Kerületi Elöljáróságának ipar-, munkaügyi és egyesületi nyilvántartásai. 83–84. kötet, Egyesületek nyilvántartója 1936–1949 BFL IV.1502 Budapest Székesfőváros Iskolán Kívüli Népművelési Bizottságának iratai 190. kisdoboz Fővárosi Kultúregyesületek adatbejelentései IV.1428. Politikai iratok gyűjteménye 32–40. és 54–66. doboz. Tanácsi, majd polgármesteri IX. ügyosztály és a kerületi elöljáróságok iratai 1878–1947