HU | EN | DE

Archontológia

Keresés a HUNGARICANA oldalán 

Budapest Főváros Levéltára
Buda és Pest polgárai 1686–1848
Az adatbázis rekordjai az adott időszakban történt polgárfelvételek adatait rögzítik. 8893 pesti és 7646 budai családfő neve mellett tartalmazzák a polgárjog elnyerésekor feljegyzett foglalkozás egykorú és egységesített mai megnevezését, a származási hely egykorú megnevezését és mai megfelelőjét, fekvésének meghatározását (ország, megye, tartomány), a személy családi állapotát, vallását, a polgárjog megszerzésének időpontját és az érte fizetett összeget. A „Megjegyzés" mező pedig a szóban forgó személy társadalmi állására, származására, rangjára vonatkozó esetlegesen megadott, vagy azóta feltárt adatokra utal.
Óbuda mezőváros tisztségviselői 1873-ig
Óbuda mezőváros tisztviselőinek és alkalmazottainak névsora és hivatali pályafutása a XVII. századtól a városegyesítésig, 1873-ig című adatbázis tartalmazza a tisztségeket, hivatalokat betöltő óbudai polgárok nevét, névváltozatait, születési helyét, születésének, halálozásának időpontját, amennyiben az anyakönyvekből kikutatható volt, vallását, foglalkozását, a tisztség, hivatal elnevezését, betöltésének idejét. Ezekből az adatokból állítható össze az egyes tisztségeket, hivatalokat betöltő személyek névsora a tisztség, illetve hivatal létrejöttétől fennállásáig időrendben, másrészt mintegy 1400 óbudai lakos egyéni hivatali pályafutása.
Választói névjegyzék
A két világháború közötti és a háború utáni népességről rendszeres nyilvántartások nem maradtak fenn, a korabeli lakcímnyilvántartás anyaga elpusztult. A népszámlálási anyagokat feldolgozás után megsemmisítették, csak az 1941. évi népszámlálás és az 1945. márciusi népösszeírás lakásívei maradtak meg. Ezeken felül a korabeli népességre csak a választói névjegyzékek jelentenek viszonylag átfogó nominális forrásanyagot.

Zala Megyei Levéltár
Zala megye tisztségviselői
Az adatbázis az első ismert írásos említéstől, 1138-tól egészen napjainkig (2004. június 30-ig) tartalmazza Zala megye - központi és járási - választott tisztségviselőinek (és 1848 előtt választott országgyűlési követeinek), valamint kinevezett főbb tisztviselőinek nevét és szolgálati (hivatali) idejét.
Zala megye nemesi katasztere 1790, 1829, 1845
Az adatbázis mindhárom évből tartalmazza a digitalizált nemesi összeírások család- és településnevek segítségével kereshető digitalizált oldalképeit, az 1845. évi esetében pedig lehetővé teszi az összeírás teljes anyagában való szövegszerű keresést is.