HU | EN | DE

Adatbázis alapfogalmak

Rekord: a feldolgozás egysége, mezőket (azok almezőket) tartalmaz. Egy rekord tartalmazhatja egy oklevél, egy térkép leírását, vagy (kétrétegű PDF esetén) egy oldal adatait.

Mező, ismétlődő mező: a rekordok mezőkből állnak, adott adatelemek adott mezőbe kerülnek.

Mező lehet pl. a dátum, a szerző, az oklevél szövege, stb. Lehetnek olyan adatelemek, amelyek egy rekordban többször fordulnak elő, pl. egy könyv szerzője, egy iratban több érintett személy, ezek az ismétlődő mezők.

Almező, ismétlődő almező: A valós esetekben adatainkat egyszerű mezőszerkezettel nem írhatjuk le, szükség van arra, hogy egy adott mezőt részekre bontsunk.

Egy adott irat leírásánál (legyen az pl. egy végrendelet), az alábbi leírást alkalmazhatjuk:

Érintett személyek: ismétlődő, hiszen több érintett személy van egy ügyhöz, s ezeknek az

            Az ügyben elfoglalt szerepe (pl. örökhagyó, örökös, stb.)

Az almezők is ismétlődhetnek, lehet pl. valakinek több foglalkozása, vagy több lakcíme.

Index: a keresést elősegítő ABC-be rendezett lista. Szavak vagy kifejezések találhatók benne.

A szó mellett annak előfordulási darabszáma található, valamint, hogy melyik mezőnek

(almezőnek) hányadik előfordulása, szükség esetén az is benne van, hogy az adott mező hányadik szava. Adott index tartalmazhat különböző mezőkből, adatbázisokból adatokat. Az index tehát lehet szavas, kifejezéses, illetve egyedi, jellemzően, hogy almezőket egyesítünk (pl. a név almezőhöz a születési dátumát vagy a foglalkozását is hozzátesszük, így az indexünk Kiss István (1955.01.12.) lehet.)

Az indexekben rövid ékezetes betűket használunk (nincs tehát í, ó, ő, ű, csak i, o, ö, ü – ugyanakkor a keresés során a hosszú ékezettel írt szavakat is megtaláljuk).